Категорія - Фахівці |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Агент із замовлень населення на перевезення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи з питань транспортно-експедиційної діяльності; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; порядок приймання замовлень, діючі тарифи на послуги транспортно-експедиційного підприємства; форми і правила оформлення документації з транспортно-експедиційного обслуговування; порядок складання звітності; основи організації праці; основи законодавства про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Приймає замовлення від населення на послуги з експедиції (транспортування) вантажів або майна та інші послуги, що надаються транспортно-експедиційним підприємством відповідно до умов договору. Оформлює необхідну документацію з урахуванням діючих тарифів на послуги. Передає на виконання в диспетчерський пункт підприємства прийняті замовлення. Забезпечує правильність обліку та зберігання бланків суворої звітності і веде їх облік. Розглядає скарги замовників, заяви і пропозиції, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.