Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Радіооператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Радіооператор (судновий) 1 класу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи на суднах за професією радіооператора (суднового) 2 класу - не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Радіооператор (судновий) 2 класу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи на суднах із забезпечення безпеки судноплавства та під час лиха - не менше 6 місяців. Відповідний диплом оператора Глобальної морської системи зв'язку. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань радіозв'язку на морі, організацію суднової служби; матеріали та інструкції, що регламентують міжнародну організацію зв'язку на морі; міжнародні резолюції щодо вимог з устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки; радіозв'язок під час пошуку та рятування відповідно до Керівництва з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС); положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; техніко-експлуатаційні характеристики суднових засобів зв'язку; засоби запобігання передаванню помилкових сигналів лиха; вимоги контрольних і берегових радіостанцій про дисципліну в ефірі; Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі; англійську мову в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки судна, людей на судні, захисту морського навколишнього середовища; порядок надання медичних консультацій за допомогою радіо; основи електротехніки, радіотехніки, електроніки та телемеханіки; електробезпеку та запобіжні заходи щодо боротьби з небезпеками, які виникають під час використання радіоустаткування; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує радіозв'язок судна з іншими суднами, портами, береговими організаціями. Несе радіовахту відповідно до Регламенту радіозв'язку та правилам зв'язку на морі. Здійснює прийняття та передавання оперативної навігаційної та гідрометеорологічної інформації, спостереження за сигналами тривоги, лиха, терміновості й безпеки. Забезпечує готовність до дії апаратури радіостанції, аварійних установок і устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки. Здійснює радіообмін згідно з правилами радіозв'язку на морі. Бере участь у технічному обслуговуванні та ремонті суднових радіотехнічних засобів. Забезпечує радіозв'язок під час аварії на судні (пожежа, вихід із ладу радіоприладів, залишення судна). Складає заявки на технічне постачання.