Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Радіооператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України, основи трудового законодавства; Правила зв'язку, накази, вказівки, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи галузі, підприємства, що регламентують роботу на радіоканалах авіаційного наземного електрозв'язку; інструкції з резервування обладнання; схему організації радіомережі, радіонапрямку, в яких забезпечується робота; методи забезпечення безпомилкового приймання та передавання інформації на радіоканалах електрозв'язку; правила та норми охорони праці, пожежної безпеки, вимоги режиму.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує проведення двостороннього зв'язку на каналах авіаційного повітряного та наземного електрозв'язку у телефонному режимі за встановленою схемою та розпорядком з дотриманням вимог Правил зв'язку. Користується, керує апаратурою та обладнанням електрозв'язку, якими обладнано робоче місце радіооператора, усуває найпростіші несправності. Здійснює контроль за умовами радіообміну на каналі, у мережі, забезпечує, у разі потреби - перехід на передбачені резервні частоти згідно зі схемою організації зв'язку. Здійснює радіообмін з кореспондентами зі швидкістю, що забезпечує виконання покладених завдань. Здійснює резервування обладнання у встановленому порядку. Веде встановлену документацію станції зв'язку.