Інструкція для посади "Радіооператор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Радіооператор" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - радіооператор (судновий) 1 класу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи на суднах за професією радіооператора (суднового) 2 класу - не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Радіооператор (судновий) 2 класу: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Стаж роботи на суднах із забезпечення безпеки судноплавства та під час лиха - не менше 6 місяців. Відповідний диплом оператора Глобальної морської системи зв'язку. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань радіозв'язку на морі, організацію суднової служби;
      - матеріали та інструкції, що регламентують міжнародну організацію зв'язку на морі;
      - міжнародні резолюції щодо вимог з устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки;
      - радіозв'язок під час пошуку та рятування відповідно до Керівництва з міжнародного авіаційного й морського пошуку та рятування (МАМПС);
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - техніко-експлуатаційні характеристики суднових засобів зв'язку;
      - засоби запобігання передаванню помилкових сигналів лиха;
      - вимоги контрольних і берегових радіостанцій про дисципліну в ефірі;
      - Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі;
      - англійську мову в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки судна, людей на судні, захисту морського навколишнього середовища;
      - порядок надання медичних консультацій за допомогою радіо;
      - основи електротехніки, радіотехніки, електроніки та телемеханіки;
      - електробезпеку та запобіжні заходи щодо боротьби з небезпеками, які виникають під час використання радіоустаткування;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Радіооператор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Радіооператор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Радіооператор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Радіооператор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує радіозв'язок судна з іншими суднами, портами, береговими організаціями.

2.2. Несе радіовахту відповідно до Регламенту радіозв'язку та правилам зв'язку на морі.

2.3. Здійснює прийняття та передавання оперативної навігаційної та гідрометеорологічної інформації, спостереження за сигналами тривоги, лиха, терміновості й безпеки.

2.4. Забезпечує готовність до дії апаратури радіостанції, аварійних установок і устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки.

2.5. Здійснює радіообмін згідно з правилами радіозв'язку на морі.

2.6. Бере участь у технічному обслуговуванні та ремонті суднових радіотехнічних засобів.

2.7. Забезпечує радіозв'язок під час аварії на судні (пожежа, вихід із ладу радіоприладів, залишення судна).

2.8. Складає заявки на технічне постачання.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Радіооператор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Радіооператор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Радіооператор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Радіооператор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Радіооператор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Радіооператор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Радіооператор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Радіооператор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Радіооператор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Радіооператор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Радіооператор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Радіооператор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Радіооператор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Радіооператор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Радіооператор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Радіооператор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.