Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Радіоелектронік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Радіоелектронік 1 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на суднах за професією радіоелектроніка 2 класу - не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Радіоелектронік 2 класу: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи на суднах із загальним дипломом оператора Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки або під час плавпрактики - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування електрорадіонавігаційного устаткування; нормативні документи до устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки; вимоги Регламенту радіозв'язку; нормативні документи, що регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; техніко-експлуатаційні характеристики суднового електрорадіонавігаційного устаткування й суднових засобів зв'язку; основні процедури технічного обслуговування та ремонту (як профілактичного, так і з усуненням несправностей) устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха для забезпечення безпеки та радіонавігаційного устаткування судна; правильне використання контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, необхідних для виконання технічного обслуговування й ремонту в морі; засоби запобігання передаванню помилкових сигналів лиха; правила ведення радіопереговорів; Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі; англійську мову в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки людського життя на морі; порядок надання медичних консультацій за допомогою радіо; основні знання про суднові наземні станції, експлуатацію рятувальних радіобуїв-покажчиків місцезнаходження; системи морських антен; експлуатацію радіоустаткування рятувальних шлюпок і плотів разом із допоміжним обладнанням, враховуючи джерела живлення; основи електротехніки, радіотехніки, електроніки та телемеханіки; електробезпеку та запобіжні заходи щодо боротьби з небезпеками, які виникають під час використання радіоустаткування та електрорадіонавігаційного устаткування; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує правильну й ефективну експлуатацію, сервісне обслуговування підсистем і устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки та інших систем зв'язку, виконання міжнародних вимог щодо їх використання. Використовує комп'ютери для входу до Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки. Володіє методами усунення несправностей, які викликано збоєм програмного забезпечення. Стежить за справним технічним станом і забезпечує надійну роботу електрорадіонавігаційного устаткування судна. Забезпечує ремонт технічних засобів зв'язку та судноводіння. Ліквідує особисто або із залученням інших працівників виявлені дефекти в їх роботі, відмови й пошкодження. Контролює особисто якість ремонту й настроювання технічних засобів зв'язку та електрорадіонавігаційного устаткування, що проводяться береговими працівниками. Веде технічну документацію, складає ремонтні відомості, заявки на технічне постачання. Веде облік і забезпечує зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів. Несе радіовахту.