Інструкція для посади "Радіоелектронік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Радіоелектронік" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - радіоелектронік 1 класу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на суднах за професією радіоелектроніка 2 класу - не менше 2 років. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. Радіоелектронік 2 класу: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи на суднах із загальним дипломом оператора Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки або під час плавпрактики - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи з питань технічного обслуговування електрорадіонавігаційного устаткування;
      - нормативні документи до устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки;
      - вимоги Регламенту радіозв'язку;
      - нормативні документи, що регламентують організацію суднової служби;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - техніко-експлуатаційні характеристики суднового електрорадіонавігаційного устаткування й суднових засобів зв'язку;
      - основні процедури технічного обслуговування та ремонту (як профілактичного, так і з усуненням несправностей) устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха для забезпечення безпеки та радіонавігаційного устаткування судна;
      - правильне використання контрольно-вимірювальних приладів та інструментів, необхідних для виконання технічного обслуговування й ремонту в морі;
      - засоби запобігання передаванню помилкових сигналів лиха;
      - правила ведення радіопереговорів;
      - Міжнародний звід сигналів, стандартні фрази ІМО спілкування на морі;
      - англійську мову в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки людського життя на морі;
      - порядок надання медичних консультацій за допомогою радіо;
      - основні знання про суднові наземні станції, експлуатацію рятувальних радіобуїв-покажчиків місцезнаходження;
      - системи морських антен;
      - експлуатацію радіоустаткування рятувальних шлюпок і плотів разом із допоміжним обладнанням, враховуючи джерела живлення;
      - основи електротехніки, радіотехніки, електроніки та телемеханіки;
      - електробезпеку та запобіжні заходи щодо боротьби з небезпеками, які виникають під час використання радіоустаткування та електрорадіонавігаційного устаткування;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Радіоелектронік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Радіоелектронік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Радіоелектронік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Радіоелектронік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує правильну й ефективну експлуатацію, сервісне обслуговування підсистем і устаткування Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки та інших систем зв'язку, виконання міжнародних вимог щодо їх використання.

2.2. Використовує комп'ютери для входу до Глобальної морської системи зв'язку під час лиха й для забезпечення безпеки.

2.3. Володіє методами усунення несправностей, які викликано збоєм програмного забезпечення.

2.4. Стежить за справним технічним станом і забезпечує надійну роботу електрорадіонавігаційного устаткування судна.

2.5. Забезпечує ремонт технічних засобів зв'язку та судноводіння.

2.6. Ліквідує особисто або із залученням інших працівників виявлені дефекти в їх роботі, відмови й пошкодження.

2.7. Контролює особисто якість ремонту й настроювання технічних засобів зв'язку та електрорадіонавігаційного устаткування, що проводяться береговими працівниками.

2.8. Веде технічну документацію, складає ремонтні відомості, заявки на технічне постачання.

2.9. Веде облік і забезпечує зберігання змінних запасних частин, інструменту й матеріалів.

2.10. Несе радіовахту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Радіоелектронік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Радіоелектронік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Радіоелектронік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Радіоелектронік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Радіоелектронік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Радіоелектронік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Радіоелектронік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Радіоелектронік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Радіоелектронік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Радіоелектронік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Радіоелектронік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Радіоелектронік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Радіоелектронік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Радіоелектронік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Радіоелектронік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Радіоелектронік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.