Інструкція для посади "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у вугільній галузі не менше 3 років, у т.ч. електрослюсарем (слюсарем) черговим та з ремонту обладнання 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову апаратів на напівпровідниковій техніці, електронної і телемеханічної апаратури обслуговуваного обладнання;
      - конструктивні особливості особливо складних систем агрегатів і вузлів самохідних гірничих машин;
      - принцип встановлення режимів роботи особливо складних систем гідропневмоавтоматики самохідних гірничих машин;
      - основи електротехніки, пневмоніки, телемеханіки, осцилографування;
      - електронно-вимірювальні прилади високої точності;
      - правила безпечної експлуатації електроустановок в обсязі вимог до 5 групи з електробезпеки.

1.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить монтаж, демонтаж, ремонт, налагодження, технічне обслуговування особливо складних машин і механізмів, апаратів, контрольно-вимірювальних приладів.

2.2. Здійснює налагодження й випробування автоматичних систем електронної, телемеханічної, радіорелейної апаратури, ізотопних реле, датчиків, асинхронно-синхронізованого регульованого електропривода.

2.3. Проводить випробування роботи і взаємодії всіх елементів контролю, автоматизації та захисту; осцилографування й аналіз перехідних процесів у електричних схемах, визначення навантаження, швидкостей за осцилограмами.

2.4. Збирає й перевіряє схеми на напівпровідникових елементах.

2.5. Визначає фактичну надійність функціональних блоків і схем.

2.6. Проводить монтаж, налагодження й перевірку схем, зібраних на безконтактних елементах, та апаратів на напругу понад 1000 В.

2.7. Ремонтує, монтує та налагоджує апаратуру із застосуванням пневмоніки та логічних елементів.

2.8. Налагоджує й випробовує елементи автоматики та контрольно-вимірювальних приладів у системах енергопостачання, автоматизації й дистанційного керування турбокомпресорів, вентиляторів головного провітрювання та підіймальних установок.

2.9. Налагоджує та випробовує елементи електроніки в системах захисту апаратів та станції керування.

2.10. Здійснює ремонт, налагодження, статичне та динамічне балансування машин.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура з контролю за роботою парових котлів - налагодження, випробування.

5.2. Апаратура радіоізотопна - зняття й установлення на технологічному обладнанні; поточний ремонт, дозиметричний, радіометричний контроль.

5.3. Апаратура телемеханіки типу "Вітер" - монтаж і налагодження вузлів та блоків.

5.4. Вагоноперекидачі, обладнані гідравлічними приводами та автоматичним зважувальним пристроєм - налагодження.

5.5. Екскаватори, відвалоутворювачі, транспортно-відвальні мости - випробування електричних схем.

5.6. Електровози, бурові установки з теристорними схемами керування - монтаж і налагодження промислових кондиціонерів, ремонт вузлів і електронної апаратури.

5.7. Машини вантажно-доставні - збирання і регулювання трансмісії та гідротрансформатора; випробування вузлів та агрегатів.

5.8. Машини відсадні, сепаратори колісні - налагодження автоматичних систем.

5.9. Машини гірничі самохідні, бурові верстати й установки, підіймальні машини (лебідки) - ремонт, налагодження, регулювання та комплексні випробовування особливо складних агрегатів і вузлів, систем гідропневмоавтоматики; перевірка роботи приладів; ремонт паливної апаратури.

5.10. Машини флотаційні - балансування імпелерів.

5.11. Системи АСУТП - налагодження та випробування схем технологічної, радіорелейної та квазіелектричної апаратури.

5.12. Установки промислового телебачення - налагодження та випробування.

5.13. Центрифуги, повітродувки - динамічна балансовка роторів.