Інструкція для посади "Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та обслуговування установок;
      - правила заправляння та перезаправляння або завантаження та розвантаження кабелів та проводів;
      - конструкції та марки кабелів і проводів, які спікаються на данній установці;
      - способи регулювання температури та швидкості термооброблення;
      - технологічні інструкції;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювального інструменту;
      - будову газорегулювальної апаратури;
      - вимоги до тари.

1.4. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Термообробляє проводи та кабелі з фторопластовою, пластиковою та іншими ізоляціями для необхідного спікання у спеціальній установці.

2.2. Заправляє та завантажує установку.

2.3. Перевіряє якість та конструкцію кабелів та проводів перед термообробленням.

2.4. Перевіряє вентиляційну систему.

2.5. Контролює та регулює температуру, витрати та тиск інертного газу в зоні термооброблення, швидкість руху кабелю та час термооброблення за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Визначає якість спікання ізоляції.

2.7. Перезаправляє установки і вивантажує термооброблені кабелі та проводи.

2.8. Підналагоджує установки та бере участь у їх ремонті.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Термообробник проводів та кабелів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.