Інструкція для посади "Термостатник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Термостатник 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи термостатів;
      - режим робота термостатів та виробничі інструкції на штучне старіння та термостабілізацію;
      - правила поводження з приладами, котушками, рамками та деталями під час завантаження та вивантаження;
      - призначення штучного старіння та термостабілізації;
      - правила занесення результатів спостережень та температури.

1.4. Термостатник 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Термостатник 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Термостатник 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Термостатник 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес термостабілізації та штучного старіння приладів найнижчого класу, простих котушок, рамок, деталей та матеріалів у термостатах.

2.2. Завантажує та вивантажує прилади, котушки, рамки та деталі.

2.3. Вмикає термостати, підтримує необхідний режим та вимикання.

2.4. Веде записи реєстрації часу завантаження та вивантаження.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Термостатник 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Термостатник 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Термостатник 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Термостатник 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Термостатник 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Термостатник 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Термостатник 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Термостатник 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Термостатник 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Термостатник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Термостатник 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Термостатник 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Термостатник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Термостатник 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Термостатник 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Термостатник 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.