Інструкція для посади "Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію і способи перевірки і регулювання механічного, електричного, пневматичного обладнання, машин, апаратів, приладів і електричних схем локомотивів;
      - прийоми і методи визначення і усунення несправностей обладнання, вузлів електричних монтажних схем локомотивів;
      - роботу, взаємодію і правила ремонту обладнання, вузлів і агрегатів, які обслуговуються, визначення правильності складання комплексу вузлів, складальних груп локомотивів, які оглядаються і ремонтуються.

1.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, оглядає, перевіряє технічний стан, випробовує і регулює особливо складне механічне, електричне, пневматичне обладнання, агрегати, установки, апарати і прилади на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійності їх роботи під час експлуатації.

2.2. Усуває несправності в електричних ланцюгах.

2.3. Випробовує і регулює електричні системи дистанційного керування.

2.4. Робить відмітку про виконання ремонту і готовності локомотива до роботи.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ремонт, огляд, перевірка технічного стану, випробування і регулювання: Апаратів панелі керування, електропневматичних клапанів.

5.2. Перемикачів групових кулачкових, контролерів машиністів.

5.3. Апаратів електричних.

5.4. Вимикачів головних, випрямних установок електровозів і вагонів електропоїздів.

5.5. Дизелів тепловозів і дизель-поїздів.

5.6. Перевірка показань контрольно-вимірювальних приладів, регулювання апаратів.

5.7. Кранів машиніста, електропневматичних гальм.

5.8. Механізмів керування подавання палива тепловозів.

5.9. Приладів пульта керування, автоматичної локомотивної сигналізації, автостопів і радіозв'язку.

5.10. Схем електричного ланцюга керування електровозів і вагонів електропоїздів.