Інструкція для посади "Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості механічного, електричного, пневматичного, особливо складного унікального, експериментального обладнання, агрегатів, установок, апаратів, приладів та електричних схем локомотивів;
      - правила ремонту та обслуговування обладнання, технологічні процеси роботи унікального та експериментального обладнання.

1.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, оглядає, перевіряє технічний стан, випробовує і регулює особливо складне унікальне експериментальне, механічне, електричне, пневматичне обладнання, агрегати, установки, апарати і прилади на локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійності їх під час експлуатації.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Огляд, перевірка технічного стану, ремонт, випробування, регулювання і заміна несправних вузлів і апаратів: Генератора головного тепловоза - відновлення збудження на холостому ходу та під навантаженням, перевірка цілісності обмоток, кидального струму.

5.2. Двигуна тягового електровоза.

5.3. Контактора кулачкового.

5.4. Підвішування ресорних візків.

5.5. Реле керування усіх типів, реле теплового.

5.6. Регулятора кількості обертів.

5.7. Струмоприймачів.