Інструкція для посади "Начальник цеху кріплення свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху кріплення свердловин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності цеху і правила його технічної експлуатації;
      - основи економіки, організації та планування виробництва;
      - чинні положення з оплати праці та форми матеріального заохочення;
      - основи трудового законодавства;
      - законодавство з охорони надр і навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник цеху кріплення свердловин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху кріплення свердловин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху кріплення свердловин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху кріплення свердловин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.

2.2. Організовує виконання виробничих завдань.

2.3. Забезпечує своєчасне та якісне виконання замовлень із заливання свердловин.

2.4. Здійснює контроль за правильною експлуатацією устаткування і транспортних засобів під час виконання цементувальних робіт.

2.5. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни.

2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації виробництва.

2.7. Організовує забезпечення устаткуванням, запасними частинами, матеріалами.

2.8. Бере участь у розробленні та здійсненні організаційно-технічних заходів щодо забезпечення виконання виробничих завдань, підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди.

2.9. Організовує вивчення, узагальнення і розповсюдження передових прийомів і методів праці.

2.10. Координує роботу майстрів і цехових служб.

2.11. Забезпечує безпечні та здорові умови праці.

2.12. Забезпечує складання і своєчасне подання установленої звітності по цеху.

2.13. Керує працівниками цеху.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху кріплення свердловин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху кріплення свердловин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху кріплення свердловин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху кріплення свердловин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху кріплення свердловин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху кріплення свердловин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху кріплення свердловин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху кріплення свердловин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху кріплення свердловин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху кріплення свердловин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху кріплення свердловин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху кріплення свердловин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху кріплення свердловин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху кріплення свердловин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху кріплення свердловин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху кріплення свердловин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.