Інструкція для посади "Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила ремонту суден, правила і нормативні документи Річкового Регістру, правила з технічної експлуатації флоту;
      - Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - будову нафтоналивних суден, механізми і устаткування, встановлені на них, технологічну схему і режим роботи трубопроводів, устаткування та їх експлуатацію;
      - норми заливу продукції у баржі та нафтоналивні судна;
      - інструкції на експлуатацію барж та нафтоналивних суден;
      - правила організації ремонтних робіт, сучасну вітчизняну та зарубіжну технологію, найновіші хімічні і механічні засоби виконання робіт із зачищення ємкостей від залишків нафтопродуктів;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління, виробниче планування, обліки, звітність;
      - діючі положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання;
      - правила охорони праці, протипожежного і газового захисту, правила Держтехнагляду;
      - основи трудового законодавства;
      - засоби охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує організацією роботи із зачищення суден від "мертвих" залишків нафтовантажів, що не піддаються вивантаженню за допомогою вантажних насосів, забезпечує суворе виконання технологічних операцій зачищення танків нафтоналивних суден, графіків перебування робітничих зачисних бригад у середині вантажних танків, додержання технологічних перерв та відпочинку.

2.2. Здійснює контроль за станом захисного спецодягу робітників зачисних бригад і постачанням підручних засобів та допоміжних механізмів.

2.3. Безпосередньо відповідає за технічний стан і правильну експлуатацію устаткування, механізмів та інших засобів зачисного господарства, вживає оперативних заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям, усунення несправностей під час роботи технічних засобів зачищення.

2.4. Веде суворий контроль за додержанням правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту на всіх операціях технологічного процесу зачищення нафтоналивних суден.

2.5. Бере участь у складанні заяв на запасне устаткування, деталі, апаратуру і матеріали, своєчасне забезпечення мийними поверхнево-активними, розріджувальними і сухообробляючими, а також відповідними хімічними і механічними засобами.

2.6. Здійснює контроль за роботою берегових виробничих дільниць, організовує та контролює метеорологічну службу на підприємствах, паспортизацію флоту, забезпечує судна експлуатаційною технічною документацією.

2.7. Організовує планово-запобіжний ремонт флоту, складає плани технічного стану, графіки ПЗР, установлює ліміти на всі види ремонту флоту та несе відповідальність за правильне витрачання коштів.

2.8. Керує роботою щодо збирання та аналізу донесень про надійність суднової техніки, контролює рекламаційну роботу, слідкує за виконанням підприємствами своїх гарантійних зобов'язань.

2.9. Організовує та забезпечує виконання екіпажами правил, інструкцій, керівництв та положень з технічної експлуатації суден, заходів щодо безпечних методів обслуговування суднової техніки.

2.10. Систематично вивчає ділові якості суднових спеціалістів, стежить за підвищенням їх кваліфікації, подає пропозиції з добору і розстановки кадрів, про заохочення та накладання стягнень.

2.11. Проводить виховну роботу серед спеціалістів служби, роботу із суворого додержання працівниками флоту та берегових підрозділів правил охорони праці, трудової та виробничої дисципліни, підвищення відповідальності щодо виконання планових завдань.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.