Інструкція для посади "Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес формування та вистоювання тіста на потоковій лінії формування хлібних виробів;
      - будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування лінії;
      - стандарти на продукцію, яка випускається;
      - методи органолептичної оцінки якості тіста;
      - вимоги до якості та консистенції тіста, маси та форми виробів;
      - вплив якості тіста на масу виробів.

1.4. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес формування хлібних паличок, соломки та інших хлібних виробів на потоковій лінії.

2.2. Спостерігає за подаванням тіста від тістомісильних машин до тістообробного агрегата з додержанням чіткого інтервалу заповнення бункера тістом.

2.3. Контролює безперервність та товщину тістової стрічки, переміщає тісто між формувальними та прокатними валами.

2.4. Регулює подавання тіста у формувальні вали, швидкість пружинного транспортера.

2.5. Спостерігає за роботою різального вузла на задану довжину тістових заготовок.

2.6. Укладає джгути на піддони.

2.7. Вибраковує нестандартні заготовки.

2.8. Спостерігає та контролює правильне введення піддонів у формувальну машину, правильне завантажування піддонів в автоматичну вистоювальну шафу, температурний режим у вистоювальній шафі.

2.9. Пускає та зупиняє лінію.

2.10. Виявляє та усуває несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст поточної лінії формування хлібних виробів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.