Інструкція для посади "Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила і порядок виконання операцій з обслуговування всіх систем машин, що входять до складу цигаркових, сигаретних ліній, агрегатів;
      - технологію виготовлення цигарок і сигарет, укладання їх в пачки або коробки і тару;
      - норми витрат сировини і матеріалів на одиницю готової продукції;
      - причини, які викликають зупинку машин, способи їх усунення;
      - будову, призначення і взаємодію основних вузлів усіх систем машин, які входять до складу лінії або агрегата;
      - будову, розташування і призначення табло, пультів та індикаторів систем пневматичного завантаження тютюну, приладів автоматики цигаркових і сигаретних ліній, правила користування ними.

1.4. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення й укладання в пачки або коробки цигарок, сигарет без фільтру, сигарет з фільтром на потоково-механізованих цигаркових або сигаретних лініях і агрегатах.

2.2. Контролює роботу системи пневматичного завантаження тютюном цигаркових або сигаретних ліній, агрегатів.

2.3. Відбирає зразки продукції для проведення перевірки якості через відповідний проміжок часу.

2.4. Усуває несправності в роботі машин, які входять до складу лінії або агрегатів, регулює їх роботу.

2.5. Відстежує і контролює масу цигарок і сигарет.

2.6. Маркує упаковану продукцію.

2.7. Зважує брак, жилку після закінчення зміни.

2.8. Веде облік виробленої готової продукції і браку.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.