Інструкція для посади "Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на автомобільному транспорті: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - методичні і нормативні матеріали з питань експлуатації автотранспортних засобів і механізмів;
      - облік та аналіз вивезення відходів;
      - призначення та основні техніко-експлуатаційні характеристики рухомого складу автомобільного транспорту, навантажувально-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень;
      - правила технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту;
      - планування, особливості організації і правила перевезень відходів, новітні досягнення у галузі вітчизняного і зарубіжного автомобілебудування та організації очистки міст;
      - схему доріг району, маршрути, режим роботи підприємств в районі діяльності спецавтотранспортного підприємства, тарифи на перевезення відходів усіх видів;
      - Правила дорожнього руху;
      - порядок укладання договорів;
      - основи економіки і трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує розробленням поточних і перспективних планів за обсягами вивезення усіх видів відходів у межах міста, за потребами у рухомому складі, типами спецавтотранспорту та кількістю контейнерів, що функціонують.

2.2. Забезпечує розроблення раціональних транспортних схем вивезення великогабаритних відходів згідно з прогнозованими обсягами вивезення вантажів та паспортизацію маршрутів вивезення побутових відходів.

2.3. Аналізує та узагальнює експлуатаційні показники роботи спецавтотранспорту підприємства; контролює якість обслуговування замовників.

2.4. Вивчає досвід роботи вітчизняних і зарубіжних автотранспортних підприємств, розробляє заходи щодо впровадження прогресивних технологічних процесів у транспортних підрозділах підприємства.

2.5. Спільно з іншими структурними підрозділами підприємства бере участь у реалізації заходів щодо підвищення ефективності роботи рухомого складу.

2.6. Організовує роботу з перерозподілу спецавтотранспорту залежно від змін умов обслуговування, технології вивезення сміття, змін обсягів платних послуг населенню.

2.7. Забезпечує укладання договорів, виконання договірних зобов'язань, бере участь у роботі комісій під час розгляду спірних питань.

2.8. Перевіряє стан доріг, мостів і під'їзних шляхів у зоні роботи спецавтотранспорту і вживає через відповідні організації заходів щодо утримання їх у справному стані.

2.9. Організовує інструктаж водіїв рухомого складу щодо правил та умов перевезення вантажів, правильного і вчасного оформлення дорожніх листків та іншої звітної документації.

2.10. Організовує контроль за виконанням обсягів перевезень відходів, дотриманням умов перевезень, встановленого графіка випуску автомобілів і транспортних засобів на лінії, за якістю обслуговування замовників, оперативним обліком витрат паливно-мастильних матеріалів.

2.11. Контролює вірогідність визначення відстані перевезень, проведення лінійного контролю, дотримання транспортної дисципліни, раціональність використання спецавтотранспорту, вчасність надання і правильність оформлення оперативної звітності щодо перевезень вантажів.

2.12. Встановлює ліміт видачі палива за маршрутами для виконання змінного завдання.

2.13. Організовує кількісний облік контейнерів для машин зі змінними контейнерами та комплексних пристроїв для побутових відходів, що знаходяться на балансі підприємства, і контролює їх технічний стан.

2.14. Організовує контроль за дотриманням правил і норм охорони праці на вантажно-розвантажувальних роботах, правил безпеки руху і протипожежного захисту.

2.15. Керує робітниками відділу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з експлуатації автотракторної техніки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.