Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /home/uh269554/domains/borovik.com/public_html/geo/check_geobase.php on line 14 Посадова інструкція - Начальник відділу з підготовки виробництва

Інструкція для посади "Начальник відділу з підготовки виробництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу з підготовки виробництва" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що є визначальними для діяльності будівельної організації;
      - систему інженерної підготовки будівельного виробництва;
      - порядок розроблення й узгодження проектної документації та проектів виконання робіт;
      - порядок проведення торгів (тендерів), укладання і виконання контрактів (договорів);
      - методи розрахунків будівельних конструкцій;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - технологію будівельного виробництва;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі інженерної підготовки будівельного виробництва;
      - основи трудового законодавства;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Начальник відділу з підготовки виробництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу з підготовки виробництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу з підготовки виробництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу з підготовки виробництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує розроблення проектно-технологічної документації в системі інженерної підготовки будівельного виробництва, зведених календарних (сітьових і лінійних) графіків робіт, проектів виконання робіт і технологічних карт.

2.2. Забезпечує методичну допомогу будівельним організаціям у розробленні проектно-технологічної документації.

2.3. Контролює здійснення проектів виконання робіт і у разі потреби коригує їх.

2.4. Забезпечує розроблення робочих креслень тимчасових будов та споруд, технологічної оснастки, інвентарю і пристроїв.

2.5. Бере участь у обговоренні та узгодженні проектів організації будівництва, розробленні заходів з підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період.

2.6. Здійснює контроль за готовністю будівельних майданчиків до початку робіт.

2.7. Розглядає та готує для узгодження проекти виконання робіт, розроблені субпідрядними організаціями.

2.8. Організовує впровадження проектних розробок і робочих креслень раціоналізаторських пропозицій, спрямованих на удосконалення технології будівельного виробництва.

2.9. Бере участь у розробленні колективного договору та виконанні його заходів.

2.10. Керує працівниками відділу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу з підготовки виробництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу з підготовки виробництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу з підготовки виробництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу з підготовки виробництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу з підготовки виробництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу з підготовки виробництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу з підготовки виробництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу з підготовки виробництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу з підготовки виробництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу з підготовки виробництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу з підготовки виробництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу з підготовки виробництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу з підготовки виробництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу з підготовки виробництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу з підготовки виробництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу з підготовки виробництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.