Інструкція для посади "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, правила монтажу та демонтажу, способи налагоджування, електричні схеми простого гірничопрохідницького та іншого устаткування, апаратури та інструменту;
      - сортамент матеріалів, що застосовуються;
      - призначення та основні види кріпильних деталей та арматури;
      - марки проводів;
      - правила користування такелажними пристроями;
      - способи виконання простих монтажних і електромонтажних робіт.

1.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин гірничопрохідницького устаткування простої складності.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробування механічної та електричної частин насосів, розчинонагнітачів, перекидачів, живильників, шахтових вагонеток, транспортерів, бурових рам, підіймальних машин з лебідками діаметром до 1000 мм, вентиляторів провітрювання та іншого гірничопрохідницького устаткування простої складності.

5.2. Установлювання драбин та огорож прохідницьких комплексів.

5.3. Виготовляння та закріплювання номерних табличок.

5.4. Очищання та змащування деталей.

5.5. Установлювання світильників, вимикачів, перемикачів та штепсельних розеток.

5.6. Різання кабелю, розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим оброблянням кінців, та заряджування акумуляторних батарей освітлювальної апаратури гірничопрохідницького устаткування.

5.7. Монтаж і демонтаж опорних ізоляторів, рубильників, перемикачів, запобіжників, реостатів, трансформаторів.

5.8. Розбирання муфт та воронок кабельних ліній, силових та освітлювальних мереж, мереж заземлення, засобів сигналізації.

5.9. Прикріплювання деталей електроустаткування до конструкцій прохідницького комплексу.

5.10. Установлювання та закладання деталей кріплення проводів, кабелів, муфт, воронок та шин заземлення.

5.11. Пробивання гнізд, отворів та борозен; фарбування кабелів та монтаж, демонтаж, ремонт більш складного устаткування під керівництвом електрослюсаря-монтажника вищої кваліфікації.

5.12. Установлювання кабельних конструкцій.

5.13. Нарізування різьби на трубах вручну.

5.14. Комплектування труб та фасонних частин.

5.15. Виправляння металевих конструкцій.

5.16. Виготовляння та установлювання підкладок і прокладок.

5.17. Зачищання стиків металевих конструкцій, що збираються, кріплення монтажних болтових з'єднань, складання та скручування простих вузлів, нарізних і фланцевих з'єднань вентиляції.

5.18. Замуровування розтрубів чавунних трубопроводів.

5.19. Свердління отворів тріскачкою та дрилем.

5.20. Пробивання гнізд, отворів та борозен.

5.21. Стропування та розстропування деталей трубопроводів, колекторів, устаткування та металевих конструкцій до 10 т.

5.22. Протравлення труб, розкотування проводу, кабелів з установленням барабанів.

5.23. Комплектування матеріалів та устаткування для виробництва механомонтажних та електромонтажних робіт.

5.24. Фарбування та маркування кабелів, фарбування устаткування та шин.

5.25. Монтаж силових, контрольних, телефонних кабелів, освітлювальних та тролейних проводів.

5.26. Обробляння кінців кабелів перерізом до 70 кв.мм.

5.27. Монтаж трубопроводів діаметром до 500 мм.

5.28. Монтаж металоізоляції.