Інструкція для посади "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електрослюсарем-монтажником підземного гірничопрохідницького устаткування 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, правила монтажу та демонтажу, способи налагоджування устаткування;
      - електричні схеми гірничопрохідницького устаткування середньої складності;
      - способи з'єднування, обробляння кінців та приєднання проводів і кабелів;
      - способи вимірювання опору ізоляції;
      - правила маркування стальних труб, кабелів та відводів;
      - правила стропування, розстропування та переміщання вантажів;
      - правила та способи вивіряння устаткування, що монтується.

1.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин гірничопрохідницького устаткування середньої складності.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж, демонтаж, ремонт, налагоджування та випробовування механічної та електричної частин породонавантажувальних машин, підіймальних машин з лебідками діаметром більше 1000 мм, бурових верстатів, скіпових підіймачів, великовантажних вагонеток, вентиляційних і насосних установок та іншого гірничопрохідницького устаткування середньої складності.

5.2. Монтаж та демонтаж силових високовольтних мереж, трубопроводів і запірної арматури діаметром до 200 мм, тиском до 40 кг/кв.см.

5.3. Розмічання та обробляння кінців проводів та кабелів перерізом до 70 кв.мм; маркування труб, кабелів та відводів.

5.4. Приварювання наконечників до жил кабелів і проводів.

5.5. Монтаж, ревізія та сушіння силового електроустаткування масою до 50 кг.

5.6. Різання кабелів, розрахованих на напругу більше 10 кВ.

5.7. Установлювання компенсаторів, прожекторів, тролетримачів, клиць, сигнальних приладів та апаратів.

5.8. Підбирання труб з кабелем за марками з розкладанням їх у чарунки прохідницького щита.

5.9. З'єднування труб між собою та з перехідними коробками "метро".

5.10. Установлювання грязьовиків, вологовіддільників, трапів.

5.11. Установлювання нагрівальних приладів, заміна кранів та вентилів.

5.12. Розмічання, обробляння та з'єднання проводів, кабелів усіх марок перерізом до 95 кв.мм.

5.13. Маркування труб, кабелів, відводів.

5.14. Прокладання кабелю, мереж освітлення та силового устаткування.

5.15. Монтаж вторинних електроланцюгів з розчищанням кінців консольних та спеціальних кабелів.

5.16. Перевіряння та регулювання приладів автоматики.

5.17. Вимірювання опору ізоляції електроустаткування.

5.18. Монтаж шаф та пультів керування.

5.19. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажного поршневого пістолета.

5.20. Монтаж дренажних пристроїв, установлювання фундаментних болтів для установки вентиляційних агрегатів та насосів, машин і механізмів.

5.21. Збирання затворів, приєднання механізмів до затвора.

5.22. Переміщання устаткування.

5.23. Гідравлічні та пневматичні випробування трубопроводів та устаткування.

5.24. Ревізія вентиляційних і насосних установок.

5.25. Набивання сальників.

5.26. Монтаж та вивіряння металоконструкцій.

5.27. Монтаж та демонтаж муфт та кінцевих кабельних заправлень перерізом жил більше 70 кв.мм потужністю до 10 кВ.

5.28. Монтаж, демонтаж, налагоджування систем гідравліки та устаткування середньої складності.

5.29. Монтаж ЗГУ, ревізія, доведення та здавання в експлуатацію.

5.30. Виконання комплексу робіт з монтажу компресорних та інших силових установок.

5.31. Монтаж вентиляції та технологічних трубопроводів діаметром більше 200 мм.

5.32. Монтаж, ремонт, налагоджування блокоукладальників.