Інструкція для посади "Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією державного інспектора державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж або на енергопідприємстві - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні, нормативно-правові акти з питань електроенергетики, галузеві й міжгалузеві нормативні документи з технічних та організаційних питань виробничої діяльності об'єктів і суб'єктів електроенергетики;
      - Правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - Правила Держнаглядохоронпраці;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ПТЕ);
      - Правила влаштування електроустановок (ПВЕ);
      - електричну схему основної мережі Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України та її регіонів;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості основного устаткування об'єктів електроенергетики;
      - вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного й соціального розвитку електроенергетики.

1.4. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить систематичні обстеження об'єктів електроенергетики (крім ядерної частини атомних електричних станцій) з питань технічного стану та організації їх експлуатації згідно з вимогами нормативно-правових актів, чинних в електроенергетиці, галузевих і міжгалузевих нормативних документів.

2.2. Видає приписи щодо усунення порушень вимог нормативно-правових актів з питань електроенергетики, галузевих і міжгалузевих нормативних документів; відсторонення від управління обладнанням або від проведення робіт оперативного і ремонтного персоналу в разі порушення ним Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та експлуатаційних інструкцій, якщо ці порушення загрожують цілісності обладнання або безпеці людей.

2.3. Контролює хід виконання заходів щодо запобігання виникненню технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики; організацію протиаварійної роботи на об'єктах електроенергетики; хід розслідування, оформлення і облік технологічних порушень у відповідності до вимог Інструкції з розслідування та обліку технологічних порушень на об'єктах електроенергетики та в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України; на об'єктах електроенергетики оформлення і своєчасне надання у встановлені адреси актів розслідування технологічних порушень, звітності за формою 16-енерго; хід підготовки об'єктів електроенергетики до роботи у грозовий і паводковий періоди, до ремонтної кампанії, до роботи в осінньо-зимовий максимум навантажень, до роботи в умовах високих температур зовнішнього повітря з виданням висновків і наданням матеріалів головним державним інспекторам і керівництву Державної інспекції; організацію роботи з персоналом енергопідприємств та організацій.

2.4. Установлює терміни позачергових перевірок знання Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та відповідних інструкцій посадовими особами об'єктів електроенергетики, що допустили аварії, нещасні випадки, грубі порушення зазначених Правил та інструкцій, не виконали приписи Державної інспекції.

2.5. Готує проекти інформаційних листів (узагальнюючі матеріали) за матеріалами розслідувань технологічних порушень у роботі та обстежень об'єктів електроенергетики.

2.6. Бере участь у роботі комісій з розслідування технологічних порушень; перевірки знань працівників енергетичних підприємств та організацій.

2.7. Вимагає додержання встановленого порядку подання Державній інспекції негайних оперативних повідомлень про порушення в роботі об'єктів електроенергетики; усунення працівників від роботи згідно встановленого законодавством порядку в разі виявлення невідповідності займаним посадам.

2.8. Подає керівництву центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, а також керівникам об'єктів електроенергетики пропозиції про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності або про невідповідність займаним посадам працівників, винних у систематичних порушеннях Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж та інших нормативно-правових актів з технічних і організаційних питань функціонування Об'єднаної енергетичної системи України, а також у допущенні аварій або нещасних випадків з персоналом.

2.9. Здійснює вибірковий контроль обсягу та якості планово-запобіжних ремонтів.

2.10. Контролює достатнє виділення коштів на технічне обслуговування, ремонт устаткування та їх цільове використання.

2.11. Виконує обстеження нових і реконструйованих енергоустановок і готує висновки про стан їх готовності до експлуатації.

2.12. Аналізує звітні документи з аварійності (форма 16-енерго, акти розслідувань технологічних порушень) з наданням своїх висновків головному державному інспектору (керівнику регіональної групи).

2.13. Приймає рішення з питань обліку, класифікації та перекласифікації технологічних порушень у роботі об'єктів електроенергетики.

2.14. Передає оперативну інформацію про технологічні порушення в роботі енергообладнання підконтрольних об'єктів електроенергетики головному державному інспектору (керівнику регіональної групи), а в окремих випадках - керівництву Державної інспекції.

2.15. Готує узагальнюючі матеріали за результатами обстежень об'єктів електроенергетики.

2.16. Здійснює контроль за своєчасним виконанням особливо важливих заходів за приписами, актами розслідування технологічних порушень.

2.17. Застосовує згідно встановленого законодавством порядку санкції до суб'єктів господарської діяльності за порушення законодавства про електроенергетику.

2.18. Виконує експертну діяльність відповідно до чинного законодавства.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший державний інспектор державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.