Інструкція для посади "Старший водій автотранспортних засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший водій автотранспортних засобів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими планами та програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорій В, С та кваліфікаційна атестація. Стаж роботи за професією водія спеціалізованих автотранспортних засобів не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Дисциплінарний статут, нормативно-правові та інші керівні документи з організації технічного обслуговування і ремонту спеціалізованих автотранспортних засобів;
      - основи керування спеціалізованими автотранспортними засобами;
      - правила дорожнього руху;
      - правила перевезення вантажів (у тому числі небезпечних, негабаритних);
      - порядок та умови перевезення людей;
      - характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця тощо) на безпеку руху;
      - конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики, правила експлуатації, організацію та технологію технічного обслуговування і ремонту, методи діагностики технічного стану спеціалізованих автотранспортних засобів;
      - особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт тощо);
      - правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних подій;
      - правові основи та відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, заподіяння матеріальної шкоди та шкоди довкіллю.

1.4. Старший водій автотранспортних засобів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший водій автотранспортних засобів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший водій автотранспортних засобів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший водій автотранспортних засобів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує спеціалізованими автомобільними транспортними засобами за різних дорожніх та кліматичних умов з урахуванням будови, технічних можливостей і вимог правил експлуатації закріпленої за ним техніки та обладнання, забезпечує їх справність відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки руху та охорони довкілля.

2.2. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезення вантажів та людей.

2.3. Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові.

2.4. Забезпечує належний технічний стан спеціалізованих автотранспортних засобів.

2.5. Керує спеціалізованим обладнанням, яке встановлене на автотранспортних засобах.

2.6. Бере участь у плановому запобіжному ремонті закріпленого обладнання і техніки, перевіряє стан приладів безпеки та контролю.

2.7. Контролює ефективність витрат паливно-мастильних матеріалів та інших експлуатаційних матеріалів.

2.8. Виконує роботи зі щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.

2.9. Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом з парку та після повернення у парк.

2.10. Заправляє автотранспортний засіб паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.

2.11. Користується схемою маршруту та орієнтування на місцевості.

2.12. Оформлює дорожню документацію.

2.13. Дотримується правил безпеки під час експлуатації, ремонту та евакуації спеціалізованих автотранспортних засобів.

2.14. Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної події.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший водій автотранспортних засобів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший водій автотранспортних засобів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший водій автотранспортних засобів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший водій автотранспортних засобів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший водій автотранспортних засобів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший водій автотранспортних засобів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший водій автотранспортних засобів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший водій автотранспортних засобів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший водій автотранспортних засобів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший водій автотранспортних засобів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший водій автотранспортних засобів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший водій автотранспортних засобів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший водій автотранспортних засобів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший водій автотранспортних засобів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший водій автотранспортних засобів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: вносити пропозиції щодо поліпшення або вдосконалення роботи; забезпечуватися необхідними матеріалами та інструментами для виконання службових обов’язків; у межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про виявлені недоліки у процесі своєї роботи та вносити пропозиції щодо їх усунення.