Інструкція для посади "Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією приймальника сировини, напівфабрикатів та готової продукції 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент продукції, яка виробляється;
      - правила зважування, розбракування, сортування, маркування та обліку сировини, напівфабрикатів та готової продукції;
      - фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції;
      - способи їх відвантаження і транспортування;
      - прийоми робіт.

1.4. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає сировину (перекис водню, перекис бензолу, порофор та інші вибухо- та пожежонебезпечні речовини), зворотню тару, напівфабрикати та продукцію і матеріально відповідає за них.

2.2. Оформляє документи та веде облік під час приймання сировини, тари, напівфабрикатів і продукції (більше 20 найменувань) та відвантаження готової продукції (полівінілацетатна дисперсія, полівініловий спирт, карбамідоформальдегідна смола) у виробництві полівінілацетатної дисперсії.

2.3. Під час оформлення документів координує свою роботу з відділом постачання, відділом збуту продукції, відділом технічного контролю, бухгалтерією (оформлення податкових декларацій) та іншими.

2.4. Провадить визначення якісних дефектів сировини, напівфабрикатів, готової продукції, зворотньої тари, упакування та маркування під час їх приймання та відвантаження.

2.5. Провадить розміщення та сортування напівфабрикатів та готової продукції за марками та споживачами.

2.6. Веде облік виконання робіт апаратниками підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції, вантажниками.

2.7. Здійснює керівництво робітниками нижчої кваліфікації (вантажниками, транспортувальниками, апаратниками та іншими).

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.