Інструкція для посади "Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - державні стандарти і технічні умови на сільськогосподарські продукти та сировину, що приймаються;
      - основні властивості, призначення, режими і правила зберігання;
      - правила приймання, здавання, асортимент сільськогосподарських продуктів і сировини;
      - стандарти і вимоги до якості, зовнішнього вигляду;
      - правила оформлення документації на приймання і видавання;
      - норми витрат і втрат під час зберігання;
      - правила зважування, вимірювання, проведення замірів;
      - складські ємності, тару;
      - будову і принципи будови насосів, контрольно-вимірювальних приладів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає і сортує сільськогосподарські продукти та сировину від постачальників (здавальників).

2.2. Перевіряє кількість, об'єм, вагу, сортність, правильність і наявність маркування.

2.3. Звіряє відповідність до стандартів, технічних умов, супровідних документів.

2.4. Перевіряє органолептично якість сільськогосподарських продуктів і сировини, відбраковує дефектну, нестандартну.

2.5. Проводить заміри, зважування, відбирає проби.

2.6. Здає в торговельну мережу, на бази, склади, одержувачам.

2.7. Транспортує (підвозить, підносить, відвозить, відносить вручну і на візках, зливає в процесі приймання і здавання) засипає, складає, штабелює в місцях подальшого зберігання і відправлення сільськогосподарські продукти і сировину.

2.8. Веде процес навантаження, вивантаження, перекачування, зливання, наливання.

2.9. Контролює за повнотою наповнення, призначенням тощо.

2.10. У процесі зберігання підтримує необхідну температуру, вологість повітря, зачищає сільськогосподарські продукти і сировину.

2.11. Передає зачистки для утилізації.

2.12. Приймає, штабелює, складає тару (ящики, мішки, пляшки тощо), відправляє постачальникам.

2.13. Складає приймально-здавальну документацію, веде звітність, облік у встановленому порядку.

2.14. Складає акти на бій, брак, некондиційність, втрату ваги під час зберігання.

2.15. Чистить, миє баки, ємності.

2.16. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.