Інструкція для посади "Мийник літальних апаратів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мийник літальних апаратів 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - типи повітряних суден, що обслуговуються, технологію миття та очищення їх зовнішньої та внутрішньої обшивки, також в умовах низьких температур;
      - правила поводження з лакофарбовими покриттями і внутрішньою обробкою повітряних суден під час миття та очищення їх від бруду;
      - запобіжні заходи під час миття та прибирання в кабіні екіпажу, біля аварійних люків тощо;
      - склад (дозування) розчинів (емульсій), мийних рідин;
      - правила приготування миючих засобів і поводження з ними;
      - властивості розчинів і розчинників, що застосовуються.

1.4. Мийник літальних апаратів 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мийник літальних апаратів 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мийник літальних апаратів 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мийник літальних апаратів 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Миє та очищає зовнішню обшивку повітряних суден IV класу; прибирає та миє всередині повітряні судна всіх типів за усіма видами регламентних робіт (крім повітряних суден I-II класу на періодичних регламентах).

2.2. Миє, очищає та прибирає туалетні кімнати, підлоги, крісла, вікна із застосуванням хімічних засобів.

2.3. Замінює засоби комфорту побутового обладнання (штори, килими, чохли тощо) на повітряному судні, виконує їх дрібний ремонт.

2.4. Готує різні миючі засоби.

2.5. Оформлює встановлену документацію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мийник літальних апаратів 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мийник літальних апаратів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мийник літальних апаратів 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мийник літальних апаратів 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мийник літальних апаратів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мийник літальних апаратів 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мийник літальних апаратів 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мийник літальних апаратів 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.