Інструкція для посади "Механік-наставник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік-наставник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка групового: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років; за професією механіка на суднах: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження в частині розвитку річкового транспорту та вдосконалення технічної експлуатації суднової техніки;
      - правила технічної експлуатації річкового транспорту та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки;
      - правила і нормативні документи Річкового і Морського Регістрів;
      - трудове законодавство;
      - Статут з дисципліни працівників річкового транспорту, Статут внутрішнього водного транспорту, Статут служби на суднах річкового флоту;
      - основні напрями науково-технічного прогресу на річковому транспорті та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід технічної експлуатації суден;
      - теоретичні основи теплотехніки, електротехніки;
      - методи оцінки надійності та довговічності, наукової організації технічної експлуатації суден;
      - техніко-експлуатаційні характеристики суднової техніки;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Механік-наставник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік-наставник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік-наставник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік-наставник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. На закріпленій групі флоту забезпечує технічну експлуатацію суднової техніки з додержанням нормативних техніко-експлуатаційних характеристик.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням у справному технічному стані енергетичного, рефрижераторного, технологічного та іншого устаткування, суднових систем, пристроїв і механізмів, а також за забезпеченням своєчасного та кваліфікованого технічного обслуговування, правильного ведення суднової технічної та експлуатаційної документації, якісним технічним навчанням, виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій.

2.3. Проводить на суднах практичні заняття з відпрацювання правильних дій під час аварійних ситуацій внаслідок відмови суднової техніки шляхом імітації окремих відмов.

2.4. Надає допомогу екіпажам суден у налагоджувальних і теплотехнічних роботах, виявляє конструктивні та експлуатаційні дефекти, організовує рекламаційну роботу, збирання та оброблення інформації з надійності та довговічності суднової техніки.

2.5. Вивчає умови експлуатації та розроблює заходи щодо подовження міжремонтних періодів роботи устаткування.

2.6. Бере участь у підготовці пропозицій з реконструкції, переозброєння суден, у роботах з упровадження засобів технічної діагностики, автоматики, малої механізації, нової техніки.

2.7. Несе відповідальність за дотримання правил технічної експлуатації, інструкцій з експлуатації заводів-виробників на суднах закріпленої групи; розглядає технічні проекти на нові судна і суднову техніку, бере участь у випробовуваннях зразків нової техніки.

2.8. Проводить аналіз чинних нормативів з технічної експлуатації флоту, готує пропозиції щодо їх переопрацювання та коригування.

2.9. Бере участь у розслідуванні причин аварій суднових механізмів, а також у розробленні заходів щодо їх запобігання.

2.10. Сприяє раціоналізаторській роботі, узагальнює передовий досвід у галузі технічної експлуатації флоту.

2.11. Вивчає ділові якості командного складу флоту, подає пропозиції щодо добору й розстановки кадрів.

2.12. Веде виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення якості роботи флоту, зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування.

2.13. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік-наставник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік-наставник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік-наставник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік-наставник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік-наставник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік-наставник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік-наставник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік-наставник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік-наставник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік-наставник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік-наставник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік-наставник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік-наставник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік-наставник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік-наставник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік-наставник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.