Інструкція для посади "Штампувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штампувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією штампувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та кінематичні схеми пресів різних типів;
      - марки та сорти металу, який застосовує під час штампування;
      - прийоми штампування великих деталей;
      - конструкцію спеціальних, універсальних та контрольно-вимірювальних інструментів;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Штампувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штампувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штампувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штампувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує холодне штампування складних та особливо складних деталей з різного профілю металу на ексцентрикових, фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 3 до 10 МП (понад 300 до 1000 тс) з застосуванням витяжних, формувальних, просічних, компаундних та комбінованих штампів.

2.2. Виконує холодне штампування великих простих та середньої складності деталей на пресах зусиллям понад 1000 тс.

2.3. Штампує, згинає та витягує на підігрітих штампах заготовки і спеціальні сплави (магнієві, титанові).

2.4. Виконує холодне штампування деталей на пресах з роликовими та валковими подачами, на багатошпиндельних прес-автоматах, спарених з різенакатувальними та прокатними машинами, та на штампах з револьверними, гачковими, кліщовими та валковими подачами.

2.5. Калібрує шестірні, які згладжуються дорном, на гідравлічних пресах.

2.6. Виконує холодне штампування деталей складної конфігурації з дорогоцінних металів і сплавів на штампах з автоматичною подачею.

2.7. Настроює штампи та інструменти.

2.8. Керує механізмами преса та самостійно його регулює.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штампувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штампувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штампувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штампувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штампувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штампувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штампувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штампувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штампувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штампувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бампери автомобілів - штампування.

5.2. Бензобаки - витягування та штампування.

5.3. Головки облицювання радіаторів - витягування.

5.4. Деталі ажурні та просічні ювелірних виробів - штампування з тисненням та витягування.

5.5. Деталі щіткотримачів - штампування.

5.6. Диски гальмові - штампування.

5.7. Крила автомобілів - витягування та штампування.

5.8. Листи - перфорація на верстатах з автоматичною валковою подачею (Аїда), з налагодженням верстата перед роботою та підналагодження під час роботи.

5.9. Листи полюсів електричних машин - штампування.

5.10. Лонжерони - згинання, витягування.

5.11. Ордени, медалі та нагородні значки - штампування.

5.12. Пристрій спадний для штампування деталей з штаба - установлення та налагодження.

5.13. Упори люків та стояки кутові піввагонів - штампування.

5.14. Чаша мийки - формування, відбортовка.

5.15. Щиток та панель передка - штампування.

5.16. Щити для приладів - вирубання отворів різної конфігурації за розміткою.