Інструкція для посади "Штампувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штампувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією штампувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи пресів різних типів;
      - способи штампування залежно від марки та потрібної чистоти поверхонь виробів;
      - розміри металевих стрічок та вирубаних деталей капсульного виробництва;
      - способи установлення, знімання та кріплення штампів та інструменту;
      - технічні умови на виготовлення щілиноподібних сит;
      - будову контрольно-вимірювальних інструментів;
      - допуски і посадки, квалітети та параметри шорсткості (класи точності та чистоти оброблення).

1.4. Штампувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штампувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штампувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штампувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує холодне штампування складних та особливо складних деталей з різного профілю металу на ексцентрикових, фрикційних та кривошипних пресах зусиллям до 3 МН (300 тс), з застосуванням складних комбінованих вирубних, витяжних, згинальних, зачищувальних та координатних штампів.

2.2. Виконує холодне штампування простих та середньої складності деталей на пресах зусиллям понад 3 до 10 МП (понад 300 до 1000 тс).

2.3. Штампує вироби з кольорових металів і сплавів.

2.4. Перевіряє виготовлені деталі вимірювальним інструментом.

2.5. Штампує або вирубує на пресах та штампах вироби з розм'якшеного целулоїду, органічного скла, слюди, лінолеуму та полівінілхлоридних заготовок.

2.6. Установлює, знімає штампи та замінює інструмент.

2.7. Керує механізмами пресу та самостійно його регулює.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штампувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штампувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штампувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штампувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штампувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штампувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штампувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штампувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штампувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балки зварні - правка на гідропресі зусиллям до 3 МН (300 тс).

5.2. Важілі годинників - витягування штифтів.

5.3. Вилки годинників анкерні - вирубання з пробиванням пазів.

5.4. Вироби капсульного виробництва (ковпачки, чашечки) - вирубання, штампування, витягування, зварювання та пробивання отворів.

5.5. Голки радіусні - згинання.

5.6. Дена для газових балонів - витягування.

5.7. Деталі та скоби зі сплавів - згинання з попереднім нагріванням.

5.8. Деталі електровакуумних приладів: аноди, катоди, тримачі, циліндри - штампування.

5.9. Дена повітряних балонів - витягування та обрізання.

5.10. Заготовки для рихтувальних терпугів - згинання на пресі.

5.11. Замки підсилені для зварних касет - згинання.

5.12. Знаки, жетони - штампування.

5.13. Кожухи годинників - формування.

5.14. Коліна вентиляції - витягування.

5.15. Комірці газових балонів - пробивання отворів.

5.16. Контакти з тугоплавких металів - штампування.

5.17. Конуси для спецапаратів - витягування.

5.18. Конуси, коробки, циліндри - згинання з перевіркою за шаблоном.

5.19. Корита, кожухи, каркаси для металорізальних верстатів - штампування, згинання.

5.20. Корпус накладного замка - витягування.

5.21. Корпуси газових плит - витягування, вирубання отворів, відбортовка та згинання планок.

5.22. Корпуси муфт зчеплення - штампування.

5.23. Кришки водяної оболонки - витягування та штампування.

5.24. Кришки горловин - проколювання отворів за світловим променем.

5.25. Кришки та дверцята - витягування та штампування.

5.26. Ланцюжки - виготовлення на автоматі.

5.27. Листи глушників, приймальних патрубків - перфорація на перфопресі.

5.28. Листи обтічників - проколювання отворів за розміткою за допомогою світлового променя.

5.29. Листи статорів, роторів, якорів для електричних машин - штампування.

5.30. Миски - витягування.

5.31. Молотки зуботехнічні - калібрування.

5.32. Монети - штампування.

5.33. Мости, платини годинників - кернування, зачищання координатних отворів.

5.34. Набори столові з корозійностійкої сталі та з кольорових металів та сплавів - штампування з тисненням малюнка.

5.35. Ободи годинників - обрубання заливу з одночасним зачищенням за контуром.

5.36. Ободи коліс вантажних автомобілів - обтискання.

5.37. Отвори, пази, вікна на тонких листах гетинаксу та склотекстоліту - вирубання та штампування на пневмопресах до 0,5 т.

5.38. Підвіски кабельні - профілювання стрічки на напівавтоматі з одночасним прокладанням отворів і обрізанням, згинання.

5.39. Плечики вил - штампування.

5.40. Вікопідйомники, зонди зубні - штампування.

5.41. Полоз, стояк, спинка лялькових саней - згинання та проколювання отворів.

5.42. Посуд з кольорових металів та сплавів - глибоке витягування.

5.43. Прокладки червономідні з канавками - штампування з штаби та калібрування.

5.44. Решітки-проколювання отворів на багатопуансонних штампах.

5.45. Решітки жалюзійні - штампування прорізів з оформленням щілин.

5.46. Ручки меблеві - штампування.

5.47. Сітки безвідходні - штампування.

5.48. Стояки елементної системи - проколювання пазів в прямокутних трубках в пристрої.

5.49. Сфера глушників - витягування.

5.50. Труби наливні бензобаків - пробивання та згинання.

5.51. Трубки вил - штампування.

5.52. Фланці - штампування контуру з одночасним проколюванням отворів.

5.53. Фланці та шайби упорні кулачкових валиків - пробивання.

5.54. Хомути - згинання, проколювання отворів.

5.55. Хрестовини вентиляторів - пробивання та згинання лопатей.

5.56. Циферблати годинників - чеканення та висаджування цифр.

5.57. Шайби підп'ятників гідрогенераторів - штампування.

5.58. Шайби, протяжки та інші деталі - штампування на пресах з автоматичним подаванням стрічки з періодичним підналагодженням падаючого пристрою.

5.59. Шинки та галерки просічні та інші деталі ювелірних виробів - штампування, вирубання.