Інструкція для посади "Начальник відділу ядерної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу ядерної безпеки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях за профілем "експлуатація або фізика ядерних реакторів" - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із забезпечення ядерної безпеки на атомній електростанції;
      - технологічні процеси і режими виробництва;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи основного устаткування атомної електростанції, фізику енергетичних реакторів атомної електростанції;
      - порядок розробки перспективних і річних планів роботи із забезпечення ядерної безпеки;
      - перспективи та напрямки удосконалення ядерної безпеки;
      - оформлення технічної документації;
      - правила безпечного ведення робіт, правила ядерної, радіаційної, пожежної безпеки, правила технічної експлуатації;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід безпечної експлуатації атомних електростанцій;
      - основи економіки, організації праці, виробництва й управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник відділу ядерної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу ядерної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу ядерної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу ядерної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує ядерну безпеку на атомній електростанції в межах функцій відділу ядерної безпеки, визначених нормативними документами; бере участь у розробленні заходів, спрямованих на підвищення ядерної безпеки атомної електростанції, та контролює їх виконання; розглядає з точки зору ядерної безпеки програми випробовування систем та устаткування атомної електростанції, технічні рішення і погоджує їх; в процесі експлуатації реакторних установок забезпечує контроль за виконанням вимог правил ядерної безпеки, дотриманням меж та умов безпечної експлуатації ядерної установки відповідно до вимог технологічного регламенту.

2.2. Здійснює спостереження за станом активної зони реактора за допомогою аналізу показників систем внутрішньореакторного контролю.

2.3. Забезпечує проведення фізичних експериментів для підтвердження розрахункових параметрів паливного завантаження відповідно до програм виконання робіт; контроль за станом оболонок тепловидільних елементів активних зон реакторів; здійснює методичне керівництво організацією планових випробувань систем безпеки; організовує виконання робіт з ядерним паливом, вибір режимів паливних завантажень реактора.

2.4. Забезпечує контроль за проведенням небезпечних робіт під час перевантаження ядерного палива; організовує роботу персоналу з виконання заходів щодо дотримання ядерної безпеки під час пуску енергоблоків, освоєнні потужності і виведенні на проектні параметри; бере участь у керівництві пусками нових блоків і організовує виконання фізичних експериментів на реакторних установках.

2.5. Очолює роботи відділу з науково-дослідної тематики; здійснює зв'язок з науково-дослідними, проектними інститутами й організаціями з питань ядерної безпеки атомної електростанції.

2.6. Здійснює керівництво діяльністю відділу, створює умови для виявлення творчої ініціативи й активності працівників у досягненні високих результатів роботи, надає підтримку та забезпечує поширення творчих починань, проводить виховну роботу в колективі.

2.7. Керує працівниками відділу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу ядерної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу ядерної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу ядерної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу ядерної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу ядерної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу ядерної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу ядерної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу ядерної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу ядерної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу ядерної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу ядерної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу ядерної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу ядерної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу ядерної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу ядерної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу ядерної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.