Інструкція для посади "Начальник відділу штурманського", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу штурманського" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі організації та управління використання повітряного простору: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України;
      - Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України, положення про Украероцентр;
      - інструкції, положення, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Мінтрансу та Міноборони, що регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору та безпеки польотів;
      - стандарти та рекомендовану практику ICAO в частині, що стосується;
      - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу штурманського призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу штурманського підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу штурманського керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу штурманського під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує штурманським відділом.

2.2. Контролює організацію забезпечення аеронавігаційною інформацією та організовує штурманське забезпечення Украероцентру.

2.3. Організовує та забезпечує штурманську підготовку працівників Украероцентру.

2.4. Розробляє разом з зацікавленими міністерствами та відомствами проекти документів з удосконалення структури повітряного простору України.

2.5. Взаємодіє з командними пунктами Збройних Сил України, іншими відомствами з питань використання повітряного простору України.

2.6. Організовує підготовку документів начальнику Украероцентру для прийняття рішення щодо забезпечення діяльності, що потребує спеціальної організації використання повітряного простору.

2.7. Бере участь в узгодженні інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродромів (аеровузлів), з експлуатації полігонів, пунктів запуску куле-пілотів тощо, документів щодо будівництва і реконструкції споруд і об'єктів, які можуть становити загрозу безпеці повітряного руху або створювати перешкоду для нормальної роботи радіотехнічних засобів аеродромів.

2.8. Організовує розроблення, доведення тимчасових режимів і короткочасних обмежень на використання повітряного простору, відпрацьовує проекти відповідних NOTAM та надає їх до служби аеронавігаційної інформації.

2.9. Узагальнює досвід роботи старших штурманів чергових змін Центру та центрів обслуговування повітряного руху щодо забезпечення тимчасових режимів та короткочасних обмежень, розповсюджує та впроваджує позитивний досвід.

2.10. Бере участь у розслідуванні порушень правил використання повітряного простору України.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу штурманського має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу штурманського має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу штурманського має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу штурманського має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу штурманського має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу штурманського має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу штурманського має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу штурманського має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу штурманського має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу штурманського несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу штурманського несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу штурманського несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу штурманського несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу штурманського несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу штурманського несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу штурманського несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.