Інструкція для посади "Спортсмен-професіонал з виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спортсмен-професіонал з виду спорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка. Без вимог до стажу роботи. Виконання нормативних вимог програми з виду спорту для присвоєння спортивного звання (кандидат у майстри спорту, майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу), призер всеукраїнських, міжнародних змагань, які дають право бути членом штатної збірної команди України. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - статути міжнародних і національних федерацій, основи методики спортивного тренування, правила змагань з виду спорту.

1.4. Спортсмен-професіонал з виду спорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спортсмен-професіонал з виду спорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спортсмен-професіонал з виду спорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спортсмен-професіонал з виду спорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перебуває в офіційних трудових відносинах з організаційними структурами професійного спорту, оформлених у вигляді трудового контракту (угоди, договору) з урахуванням чинного законодавства України, статутів, положень відповідних українських та міжнародних спортивних організацій, правил міжнародних та національних федерацій, чітко дотримується укладених умов контракту (угоди, договору та інших договірно-правових документів, у тому числі і тих, що стосуються реклами).

2.2. Виконує чинне законодавство щодо сплати податків.

2.3. Не вживає і не схиляє інших до вживання фармакологічних та інших стимулюючих засобів, заборонених Міжнародним олімпійським комітетом і відповідними міжнародними спортивними організаціями.

2.4. Гідно представляє Україну на офіційних міжнародних змаганнях.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спортсмен-професіонал з виду спорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спортсмен-професіонал з виду спорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спортсмен-професіонал з виду спорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спортсмен-професіонал з виду спорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спортсмен-професіонал з виду спорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спортсмен-професіонал з виду спорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спортсмен-професіонал з виду спорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спортсмен-професіонал з виду спорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.