Інструкція для посади "Спортсмен-інструктор збірної команди україни", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спортсмен-інструктор збірної команди україни" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка. Без вимог до стажу роботи. Виконання нормативних вимог програми з виду спорту для присвоєння спортивного розряду чи спортивного звання (кандидат у майстри спорту, майстер спорту України, майстер спорту міжнародного класу) - призер всеукраїнських змагань, призер та фіналіст офіційних міжнародних змагань, які дають право бути членом штатної збірної команди. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - спеціалізацію з виду спорту;
      - правила змагань;
      - санітарно-гігієнічні норми;
      - нормативно-правові і методичні акти, що визначають розвиток фізичної культури і спорту в державі;
      - правила і норми безпечного проведення занять та змагань;
      - вітчизняний та світовий досвід розвитку спорту.

1.4. Спортсмен-інструктор збірної команди україни призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спортсмен-інструктор збірної команди україни підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спортсмен-інструктор збірної команди україни керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спортсмен-інструктор збірної команди україни під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує індивідуальний план підготовки, тренувальні та змагальні завдання.

2.2. Підтримує високий рівень загальної фізичної та спеціальної підготовки, забезпечує досягнення результатів міжнародного класу.

2.3. Веде спортивний щоденник, облік виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом підготовки.

2.4. Спільно з тренерським складом бере участь у плануванні навчально-тренувального процесу.

2.5. Дотримується норм, що забезпечують безпечне проведення навчально-тренувальних занять, правил спортивних змагань.

2.6. Здійснює пропаганду фізичної культури і спорту.

2.7. Передає в ході навчально-тренувального процесу досвід спортивних досягнень та надає практичну допомогу молодим фахівцям.

2.8. Гідно представляє Україну на офіційних міжнародних змаганнях.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спортсмен-інструктор збірної команди україни має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спортсмен-інструктор збірної команди україни несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спортсмен-інструктор збірної команди україни несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спортсмен-інструктор збірної команди україни несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спортсмен-інструктор збірної команди україни несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спортсмен-інструктор збірної команди україни несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спортсмен-інструктор збірної команди україни несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спортсмен-інструктор збірної команди україни несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.