Інструкція для посади "Спортсмен-інструктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спортсмен-інструктор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка. Виконання нормативних вимог програми з виду спорту для присвоєння спортивного розряду чи звання. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові і методичні акти, що визначають розвиток фізичної культури і спорту в державі;
      - правила і норми безпечного проведення занять та змагань;
      - санітарно-гігієнічні норми;
      - спеціалізацію з виду спорту;
      - вітчизняний та світовий досвід розвитку спорту, правила змагань.

1.4. Спортсмен-інструктор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спортсмен-інструктор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спортсмен-інструктор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спортсмен-інструктор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує індивідуальний план підготовки, тренувальні та змагальні завдання.

2.2. Підтримує високий рівень загальної фізичної та спеціальної підготовки, забезпечує досягнення результатів на міжнародному рівні.

2.3. Веде спортивний щоденник, облік виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом підготовки.

2.4. Спільно з тренерським складом бере участь у плануванні навчально-тренувального процесу.

2.5. Дотримується норм, що забезпечують безпечне проведення навчально-тренувальних занять, правил спортивних змагань.

2.6. Здійснює пропаганду фізичної культури і спорту.

2.7. Передає в ході навчально-тренувального процесу досвід спортивних досягнень та надає практичну допомогу молодим спортсменам.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спортсмен-інструктор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спортсмен-інструктор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спортсмен-інструктор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спортсмен-інструктор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спортсмен-інструктор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спортсмен-інструктор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спортсмен-інструктор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спортсмен-інструктор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спортсмен-інструктор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спортсмен-інструктор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спортсмен-інструктор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спортсмен-інструктор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спортсмен-інструктор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спортсмен-інструктор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спортсмен-інструктор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спортсмен-інструктор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.