Інструкція для посади "Обрубувач 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обрубувач 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обрубувача 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип роботи пневматичних молотів;
      - технічні вимоги на здавання придатних відливок;
      - правила обрубування та вирубування дефектів відливок для наплавлення;
      - правила роботи повітропроводу;
      - розташування каркасів в складних відливках та заходи їх усунення.

1.4. Обрубувач 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обрубувач 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обрубувач 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обрубувач 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обрубує, обпилює, зачищає та вирубує пневматичним молотком або зубилом вручну, абразивними кругами, шарошками заливів, припливів, пригарів, додатків, задирок, ливників та інших нерівностей на внутрішніх поверхнях в незручних для роботи місцях в дрібних відливках та деталях, зовнішніх поверхнях великих та середніх розмірів відливок, трубах, поковках, деталях та при поточно-масовому виробництві - зовнішніх поверхнях дрібних відливок.

2.2. Видаляє з відливок складні за конфігурацією залишки стрижнів та каркасів.

2.3. Вирубує дефекти в металі під зварювання в простих відливках.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обрубувач 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обрубувач 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обрубувач 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обрубувач 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обрубувач 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обрубувач 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обрубувач 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обрубувач 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обрубувач 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обрубувач 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обрубувач 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обрубувач 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обрубувач 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обрубувач 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обрубувач 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обрубувач 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обрубування відливок та деталей: Амбразури доменних печей.

5.2. Букси рухомого складу.

5.3. Вали колінчасті довжиною до 1000 мм.

5.4. Вінці та ободи зубчасті з діаметром до 500 мм.

5.5. Втулки, кільця та стакани з діаметром понад 100 мм.

5.6. Втулки напрямні, траверси гнізд, гайки підіймальних столів та ролики медичного устаткування.

5.7. Гвинти гребні з діаметром до 1000 мм.

5.8. Деталі стрілочних переводів (осердя кореневих містків, станини коромисла та противаги стрілочного переводу).

5.9. Деталі тепловоза (кільця ущільнювальні тяглових моторів, корпуси радіально-упорних підшипників турбоповітродувки тощо).

5.10. Зірочки брашпилів.

5.11. Зливки стальні.

5.12. Корпуси передніх та задніх бабок металорізальних верстатів.

5.13. Маховики.

5.14. Мульди завалочних та розливальних машин.

5.15. Муфти з'єднувальні.

5.16. Оправки прошивного стану.

5.17. Патрубки перехідні.

5.18. Планки кіпові з двома роульсами.

5.19. Повзуни поршневі паровозів.

5.20. Радіатори опалювальні.

5.21. Решітки колосникові.

5.22. Секції опалювальних котлів.

5.23. Трійники системи бензо- та повітроводу.

5.24. Фланці.

5.25. Чаші для зливання шлаку.

5.26. Шаботи молотів.

5.27. Щити підшипників з діаметром понад 500 до 1200 мм.

5.28. Обрубування: Веретена, головки, задрайки.

5.29. Кіпові планки, кокілі, комінгси, корпуси подушок, кришки румпелів.

5.30. Кронштейни, важілі (крім тонкостінних), спеціальний баласт з маломагнітних сталей, тарілки прості, щоки.