Інструкція для посади "Обрубувач 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обрубувач 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обрубувача 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні вимоги до готових відливок, які обрубуються за шаблоном;
      - конструкцію складних каркасів та рамок, розташування їх у відливках та заходи їх усунення;
      - будову шаблонів та умови їх застосування під час обрубування;
      - місця підключення та переключення повітропроводу та потрібний тиск повітря для нормальної роботи пневматичного інструменту;
      - механічні властивості матеріалів, які обробляє.

1.4. Обрубувач 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обрубувач 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обрубувач 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обрубувач 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обрубує, обпилює, зачищає та вирубує пневматичним молотком або зубилом вручну, на підвісних наждачних верстатах та спеціальних машинах великі тонкостінні багатоканальні складні і відповідальні відливки та деталі з внутрішніми ребрами та перегородками в важкодоступних місцях.

2.2. Обрубує та вирубує пневматичним молотком та зубилом вручну зовнішні та внутрішні поверхні тонкостінних відливок середньої складності в поточно-масовому виробництві.

2.3. Видаляє залишки стрижнів та каркасів з тонкостінних багатоканальних та відповідальних відливок.

2.4. Видаляє ливники та прибутки з відливок складної форми.

2.5. Вирубує дефекти в складних відливках та деталях за шаблонами та лекалами.

2.6. Управляє підйомно-транспортним устаткуванням з підлоги.

2.7. Здійснює стропування та ув'язує відливки та деталі для підіймання, переміщення, установлення та складування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обрубувач 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обрубувач 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обрубувач 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обрубувач 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обрубувач 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обрубувач 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обрубувач 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обрубувач 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обрубувач 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обрубувач 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обрубувач 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обрубувач 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обрубувач 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обрубувач 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обрубувач 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обрубувач 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обрубування відливок та деталей: Балансири тракторів.

5.2. Барабани швартові.

5.3. Башмаки та колодки гальмівні локомотивів та вагонів та башмаки гальмові гіркові.

5.4. Блоки та головки блоків циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю до 36,8 кВт (50 к.с.).

5.5. Вали колінчасті довжиною понад 1000 мм.

5.6. Виливниці для зливків з масою до 10 т.

5.7. Вінця та ободи зубчасті з діаметром понад 500 мм.

5.8. Вкладиші газових плит.

5.9. Гвинти гребні з діаметром понад 1000 мм.

5.10. Горловини маслонагрівачів.

5.11. Деталі автозчіпу, крім корпусу головки автозчіпу.

5.12. Деталі тепловозів (корпуси приводів, циліндри компресорів тощо).

5.13. Жолоби.

5.14. Корпуси малі засипного агрегату доменних печей.

5.15. Корпуси гальмівних кранів та бензонасосів.

5.16. Корпуси масляних насосів.

5.17. Корпуси підшипників.

5.18. Кришки передніх підшипників ведучих шестерень.

5.19. Кришки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

5.20. Опоки.

5.21. Палети агломераційних машин.

5.22. Патрубки радіаторів.

5.23. Планшайби.

5.24. Рами фундаментні машин та рольгангів.

5.25. Станини молотів, дробарок з масою до 10 т, кувальних та електричних машин, металорізальних верстатів.

5.26. Станини прокатних станів з масою до 20 т.

5.27. Циліндри парові паровозів та компресорів.

5.28. Шестірні та колеса однодискові з вікнами та ребрами або з одним рядом спиць.

5.29. Шибери перекидних клапанів мартенівських печей.

5.30. Щити підшипників з діаметром понад 1200 мм.

5.31. Обрубування: Ахтерштевні, діафрагми, колонки клапанні, мортири, клюзи кришки кінгстонів та клінкетів (завантажувальні).

5.32. Деталі з корозійностійких та маломагнітних сталей.

5.33. Лапи якоря Холу з масою до 1000 кг, матриці, пуансони, обтічники з кишенями, маточинами з отворами, тарілки тонкостінні з вушками.