Інструкція для посади "Обрубувач 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обрубувач 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обрубувача 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила обрубування та вирубання особливо складних та відповідальних відливок в незручних та важкодоступних місцях;
      - основні властивості матеріалів, які обробляє, режими їх оброблення.

1.4. Обрубувач 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обрубувач 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обрубувач 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обрубувач 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обрубує та вирубує зубилом вручну великогабаритні тонкостінні багатоканальні особливо складні та відповідальні відливки та деталі, які мають велику кількість ребер та перегородок, з застосуванням підмостей в стиснених місцях, які допускають обмежену рухливість робітника.

2.2. Обрубує та вирубує тонкостінні багатоканальні складні та відповідальні відливки з великою кількістю внутрішніх ребер та перегородок в поточно-масовому виробництві.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обрубувач 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обрубувач 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обрубувач 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обрубувач 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обрубувач 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обрубувач 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обрубувач 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обрубувач 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обрубувач 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обрубувач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обрубувач 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обрубувач 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обрубувач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обрубувач 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обрубувач 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обрубувач 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обрубування відливок та деталей: Балки вагонів шкворневі.

5.2. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння потужністю понад 36,8 кВт (50 к.с.).

5.3. Боковини візків вагонів.

5.4. Маточини коліс автомобілів.

5.5. Конуси великі засипних апаратів доменних печей.

5.6. Колектори автомобілів.

5.7. Корпуси головок автозчіпу.

5.8. Корпуси роликових букс.

5.9. Корпуси паливних насосів.

5.10. Корпуси турбін.

5.11. Корпуси фрикціонів.

5.12. Крилатки.

5.13. Станини дробарок з масою понад 10 т.

5.14. Станини прокатних станів з масою понад 20 т.

5.15. Хомути тяглові автозчіпів.

5.16. Чаші великих конусів доменних печей.

5.17. Обрубування: Арматура суднова спеціальна.

5.18. Керма, румпелі, рудерпіси.

5.19. Корпуси та кришки суднових упорних та опорних підшипників, редукторів, черв'ячних передач.

5.20. Корпуси закривань, клінкетів, клапанів, сальників.