Інструкція для посади "Модельник гіпсових моделей 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Модельник гіпсових моделей 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією модельника гіпсових моделей 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи геометричних побудувань особливо складних просторових видів деталей згідно з кресленнями;
      - методи розрахунку розгорток;
      - способи розрахунку усадок особливо складних моделей;
      - правила перенесення основних геометричних проекцій з креслення на болванку або гіпсову модель;
      - визначення кількості переходів і ув'язування їх за конструкцією;
      - способи визначення найвигіднішого радіусу штампування деталі з урахуванням стоншування матеріалу згідно з кресленням.

1.4. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє особливо складні гіпсові моделі за кресленнями і різного виду складну оснастку з виведенням плавних кривих на поверхні моделі.

2.2. Виготовляє зліпки за болванками.

2.3. Обробляє модель згідно з кресленням та болванкою.

2.4. Виготовляє шаблони з необхідною усадкою для виготовлення моделей методом обертального і лінійного руху.

2.5. Виготовляє гіпсові моделі для штампування деталей в три переходи; виконує геометричну побудову форми деталей з урахуванням їх ув'язки на гіпсових моделях за переходами штампування.

2.6. Виготовляє моделі на профілі з кривизною, які мають значні розміри надсічок.

2.7. Визначає розрахунком лінійні усадки за креслярськими розмірами для особливо складних гіпсових моделей.

2.8. Розмічає різноманітні контури моделей за шаблонами різної кривизни.

2.9. Виготовляє та ув'язує моделі штампу з матрицею та пуансоном окремо.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Модельник гіпсових моделей 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення гіпсових моделей: Гофри крила, оперення, кожухів, деталей з діаметром понад 1000 мм.

5.2. Двері фюзеляжу вхідні.

5.3. Лінзи розміром 3000 х 300 мм з плавними переходами.

5.4. Лонжерони Т-подібної форми.

5.5. Люки багажні.

5.6. Обтічники кронштейнів елеронів.

5.7. Обкантовки передніх люків з суцільною жорсткістю.

5.8. Обкантовки різні розміром понад 1200 х 800 х 100 мм.

5.9. Півсфери балонів з діаметром понад 300 мм.

5.10. Ребра жорсткості крила ліхтаря.

5.11. Рефлектори великогабаритні.