Інструкція для посади "Начальник вузла зв’язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник вузла зв’язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, бакалавра. Стаж роботи за професійним спрямуванням для спеціаліста не менше 1 року, для бакалавра – не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, законодавство України та нормативно-правові акти Держспецзв’язку, що регулюють роботу вузла зв’язку, Дисциплінарний статут;
      - види техніки і технічні можливості вузла зв’язку;
      - сучасну суспільно-політичну обстановку;
      - призначення, будову, можливості та основи бойового застосування техніки зв’язку;
      - порядок розгортання техніки зв’язку;
      - планування бойового застосування вузла зв’язку;
      - основні заходи щодо забезпечення працездатності та безпеки зв’язку на розгорнутих вузлах та лініях зв’язку;
      - умови зберігання та експлуатації технічних засобів зв’язку;
      - правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки;
      - форми та методи навчання і виховання особового складу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник вузла зв’язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник вузла зв’язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник вузла зв’язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник вузла зв’язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та забезпечує безперебійну і належну роботу вузла зв’язку відповідно до чинних норм, правил та інструкцій.

2.2. Забезпечує оперативне виконання наказів і вказівок керівництва та постійне підтримання у робочому стані техніки зв’язку.

2.3. Бере участь у розробленні планових завдань розвитку та технічного забезпечення вузла зв’язку, організовує та контролює їх виконання.

2.4. Аналізує дані щодо порушень роботи техніки, ліній та каналів зв’язку та інші показники роботи у межах своєї компетенції, розроблює пропозиції щодо вдосконалення процесів зв’язку та усунення збоїв у роботі.

2.5. Контролює технічний стан, працездатність та комплектність засобів зв’язку, дотримання правил їх технічної експлуатації, обслуговування та зберігання.

2.6. Забезпечує впровадження нової техніки та технологій, вжиття заходів щодо забезпечення вимог охорони, запобігання аваріям, несанкціонованим втручанням у мережу та зниженню якості зв’язку.

2.7. Вживає оперативних заходів у разі погіршення зв’язку.

2.8. Організовує та керує зміною шифрів на апаратурі засекречування.

2.9. Організовує розгортання та згортання вузла зв’язку з дотриманням встановлених вимог охорони вузла як у районі виконання завдань, так і під час маршів.

2.10. Контролює своєчасність забезпечення особового складу необхідними нормативними, інструктивними, довідковими та іншими інформаційними матеріалами.

2.11. Забезпечує належні умови для ефективної праці.

2.12. Сприяє підвищенню технічної кваліфікації особового складу, організовує та проводить спеціальні навчання правилам поводження із шифрами, сучасним методам експлуатації та обслуговування технічних засобів зв’язку.

2.13. Контролює дотримання заходів безпеки на заняттях та навчаннях під час роботи з технічними засобами та озброєнням.

2.14. Організовує комплексне технічне обслуговування, підготовку до ремонтних робіт та ремонт технічних засобів вузла зв’язку відповідно до вимог їх експлуатації; ведення експлуатаційно-технічної документації, облік, складання та своєчасне подання звітності про діяльність вузла зв’язку, готує документи на списання та оновлення технічних засобів зв’язку.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник вузла зв’язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник вузла зв’язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник вузла зв’язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник вузла зв’язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник вузла зв’язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник вузла зв’язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник вузла зв’язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник вузла зв’язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник вузла зв’язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник вузла зв’язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник вузла зв’язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник вузла зв’язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник вузла зв’язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник вузла зв’язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник вузла зв’язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник вузла зв’язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності планування та використання вузла зв’язку під час виконання поставлених завдань та проведення занять і навчань; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами та документацією, необхідною для виконання посадових завдань та обов’язків.