Інструкція для посади "Коваль ручного кування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коваль ручного кування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля ручного кування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову повітродувних установок;
      - ковальські властивості металів;
      - способи згинання різних ресорних листів зі сталей різних марок;
      - правила і прийоми ковальського зварювання, розміри припусків на оброблення та допуски на поковки;
      - елементарні способи підрахунку маси матеріалу, необхідного для найпростіших поковок;
      - режими нагрівання та кувальну температуру сталі різних марок;
      - прийоми і послідовність переходів кування;
      - правила кування коней;
      - типи підків;
      - призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів.

1.4. Коваль ручного кування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коваль ручного кування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коваль ручного кування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коваль ручного кування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне кування за ескізами, шаблонами і взірцями деталей середньої складності з чистовим обробленням поверхонь і точним додержанням розмірів.

2.2. Гне, відтягує, відбортовує та висаджує вироби середньої складності різної конфігурації з листового металу товщиною понад 5 до 8 мм за кресленнями та шаблонами.

2.3. Наганяє ресорні хомути в гарячому стані на ресори, які мають в наборі до 10 листів, з правкою та перевіркою за косинцем.

2.4. Править штамповані деталі з листового металу без горловин в гарячому та холодному стані з перевіркою за кресленнями та шаблоном.

2.5. Виготовляє інструмент, необхідний для ковальських робіт.

2.6. Виконує роботу як підручний коваля вищої кваліфікації під час кування особливо складних та відповідальних деталей з чистовим обробленням поверхонь, а також під час згинання ресорних листів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коваль ручного кування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коваль ручного кування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коваль ручного кування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коваль ручного кування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коваль ручного кування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коваль ручного кування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коваль ручного кування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коваль ручного кування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коваль ручного кування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коваль ручного кування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коваль ручного кування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коваль ручного кування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коваль ручного кування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коваль ручного кування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коваль ручного кування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коваль ручного кування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Болти і гайки з головкою діаметром понад 50 мм - кування.

5.2. Державки для різців перерізом понад 40 х 40 кв.мм - кування.

5.3. Деталі ресорного підвішування кузовів вагонів, автозчепу візків рухомого складу - кування.

5.4. Кільця з конструкційної сталі з розміром кутика понад 45 х 45 мм та штаби понад 45 мм до розмірів 100 х 100 і 100 мм - згинання.

5.5. Кільця, фланці діаметром до 200 мм - кування.

5.6. Кліщі ручні ковальські - кування.

5.7. Ключі накладні та торцеві - кування.

5.8. Колеса, вози, сани - кування.

5.9. Костилі, гаки для ізоляторів, хомути - кування.

5.10. Кронштейни та осі перехідних площадок вагонів - кування.

5.11. Ланцюги діаметром до 25 мм - виготовлення та зварювання ланок, виготовлення гаків, стопорів та вертлюг.

5.12. Ланцюги діаметром до 40 мм - ремонт.

5.13. Муфти різні - кування.

5.14. Обтискання - кування.

5.15. Опори балансирів букс тепловозів - кування.

5.16. Підкови - кування.

5.17. Прес-форми масою до 10 кг - кування деталей змінного устаткування.

5.18. Рами з кутової сталі - згинання.

5.19. Розкатки - кування.

5.20. Сталь штабова для кронштейнів підшипників ручного однобалочного крану - гаряче згинання.

5.21. Тримачі кодієочисника електровозів - кування.

5.22. Хомути довжиною до 1000 мм - згинання.

5.23. Шестірні діаметром до 150 мм - кування з висаджуванням.