Інструкція для посади "Коваль ручного кування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коваль ручного кування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля ручного кування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію горнів, печей та повітродувних установок;
      - порядок установлення послідовності переходів кування складних деталей;
      - технічні умови на складання комплектів ресор;
      - кувальні властивості різних металів та їх призначення в процесі кування.

1.4. Коваль ручного кування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коваль ручного кування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коваль ручного кування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коваль ручного кування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручне кування складних деталей за кресленнями та взірцями.

2.2. Згинає та зварює деталі в різних площинах.

2.3. Зварює деталі зі сталі різних марок.

2.4. Виконує остаточне оброблення деталей з додержанням установлених розмірів та припусків.

2.5. Згинає, править, відбортовує та висаджує складні та великовагові вироби з листового металу товщиною понад 8 до 12 мм та сортового металу всіх розмірів за кресленнями, ескізами та шаблонами.

2.6. Вибирає режими нагрівання металу для кування.

2.7. Згинає ресорні листи за шаблоном.

2.8. Складає ресори в комплект та приганяє листи за шаблоном та до попереднього листа.

2.9. Наганяє ресорні хомути на пакети ресор, які мають в наборі понад 10 листів.

2.10. Править штамповані вироби різної конфігурації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коваль ручного кування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коваль ручного кування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коваль ручного кування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коваль ручного кування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коваль ручного кування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коваль ручного кування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коваль ручного кування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коваль ручного кування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коваль ручного кування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коваль ручного кування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коваль ручного кування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коваль ручного кування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коваль ручного кування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коваль ручного кування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коваль ручного кування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коваль ручного кування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Важілі крил та куліси семафорів - кування.

5.2. Важілі фасонні для підіймальних столів з масою до 250 кг - кування.

5.3. Вали одноколінчасті малих розмірів - кування.

5.4. Вали ведені та ведучі редукторів головних вентиляторів тепловозів - кування.

5.5. Вили - розведення та правка рогів.

5.6. Деталі гальмової важільної передачі рухомого складу - кування та зварювання.

5.7. Гаки упряжні - виготовлення.

5.8. Заготовка складних штампів, фрез та іншого різального інструменту зі спеціальних високовуглецевих сталей - кування.

5.9. Кільця із штаб розміром понад 100 мм - згинання.

5.10. Кільця, фланці з діаметром понад 200 мм - кування.

5.11. Котли - згинання за шаблоном задніх та передніх стінок.

5.12. Ланцюги діаметром понад 25 до 40 мм - виготовлення та зварювання ланок, виготовлення гаків, стопорів та вертлюг.

5.13. Ланцюги діаметром понад 40 до 60 мм - ремонт.

5.14. Листи автомобільних ресор - виготовлення.

5.15. Листи прямі, зігнуті та вибиті - відтягання ласок.

5.16. Ножі різної конфігурації і розмірів для пресів і ножиць - кування.

5.17. Ножі шабельні для розрубування листового заліза - кування.

5.18. Підвіски колискові та шпинтони візків рухомого складу - кування.

5.19. Прес-форми масою понад 10 кг - кування деталей змінного устаткування.

5.20. Різаки для вирубання деталей верха взуття - кування.

5.21. Різці наварені спеціальні - кування, заправлення та приварювання пластинок.

5.22. Різці фасонні великі - кування.

5.23. Трійники - кування.

5.24. Хомути та кронштейни ресорні - кування.

5.25. Шестірні діаметром понад 150 до 300 мм - кування з висадкою.