Інструкція для посади "Вибивальник відливок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вибивальник відливок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією вибивальника відливок 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різних типів вибивальних механізмів;
      - тривалість витримки відливок в формі перед вибиванням;
      - вплив температури відливок, які вибиває, на їх якість;
      - механічні властивості відливок з чавуну, сталі та високолегованих сплавів;
      - номенклатуру відливок, які вибиває.

1.4. Вибивальник відливок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вибивальник відливок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вибивальник відливок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вибивальник відливок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Вибиває складні, унікальні, великі відповідальні і особливо складні відливки, відливки з високолегованих сплавів та зі спеціальних сплавів, залитих в керамічні форми, на вибивальних механізмах пневматичним молотком та за допомогою крана або тельфера.

2.2. Вибиває тонкостінні відливки.

2.3. Вибиває середні і великі відливки, що надходять з конвеєра, при потоково-масовому виробництві.

2.4. Забезпечує своєчасне вибивання відливок та стежить за правильною роботою вибивальних механізмів.

2.5. Налагоджує вибивні решітки та інші механізми та пристрої, які обслуговує.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вибивальник відливок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вибивальник відливок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вибивальник відливок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вибивальник відливок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вибивальник відливок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вибивальник відливок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вибивальник відливок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вибивальник відливок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вибивальник відливок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вибивальник відливок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вибивальник відливок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вибивальник відливок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вибивальник відливок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вибивальник відливок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вибивальник відливок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вибивальник відливок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вибивання відливок: Бабки передні і задні металорізальних верстатів.

5.2. Балки шкворневі вагонів.

5.3. Барабани гальмові.

5.4. Бачки для гідропультів скальчастих.

5.5. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

5.6. Боковини литих візків.

5.7. Букси локомотивів та вагонів.

5.8. Вали багатоступінчасті складні.

5.9. Горловини конвертерів.

5.10. Деталі автозчіплювального пристрою.

5.11. Деталі корпусні сільськогосподарських машин.

5.12. Картери редукторів, задніх мостів та зчеплень.

5.13. Ковші шлаковозні.

5.14. Конуси і чаші для доменної печі.

5.15. Корпуси турбін.

5.16. Коробки пароперегрівачів.

5.17. Маточини коліс.

5.18. Мульди завалочних та розливальних машин.

5.19. Осердя хрестовин.

5.20. Рами дизелів фундаментні.

5.21. Рами рольгангів.

5.22. Рами візків вагонів.

5.23. Станини внутрішньошліфувальних верстатів, великих горизонтально-фрезерних верстатів та прокатних станів.

5.24. Станини зубошліфувальних верстатів.

5.25. Станини та картери компресорів.

5.26. Стояки горизонтально- та вертикально-фрезерних верстатів.

5.27. Тарілки живильників агломераційної фабрики.

5.28. Циліндри компресорів.

5.29. Щити підшипникові з діаметром понад 400 мм.