Інструкція для посади "Оператор комп'ютерної верстки III категоріі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор комп'ютерної верстки III категоріі" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення функціональних клавіш текстового редактора;
      - технічні можливості та параметри монітора, процесора і принтера;
      - друкарську систему виміру та систему вимірювань, яка використовується у текстовому редакторі;
      - стандарти коректурних знаків;
      - математичні та хімічні знаки;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю;
      - правила захисту інформації.

1.4. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Набирає в текстовому редакторі спеціального виду текст, який містить терміни: фізичні, математичні, хімічні, астрономічні тощо; одиниці величин, їх українські та міжнародні позначення і найменування; формули, алфавіти, знакові системи та інші текстові елементи.

2.2. Здійснює введення тексту, вставки, вносить виправлення помилок.

2.3. Працює із файлами, вводить параметри набору згідно з макетом полоси, здійснює розрахунки для верстки.

2.4. Виконує правку тексту (виділяє текст, знищує, пересуває, копіює текст, здійснює контекстний пошук та заміну).

2.5. Записує файли на дискету.

2.6. Роздруковує набраний текст на принтері.

2.7. Працює в комп'ютерній мережі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор комп'ютерної верстки III категоріі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Набирання та правлення.

5.2. Журнали та газети, навчально-методична література, підручники для середньої школи та професійно-технічних училищ.

5.3. Книжково-журнальна та афішно-плакатна продукція.

5.4. Література науково-популярна та соціально-економічна.

5.5. Література художня (проза, вірші, драматичні твори і дитяча література).