Інструкція для посади "Оператор комп'ютерної верстки III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор комп'ютерної верстки III категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення функціональних клавіш текстового редактора;
      - технічні можливості та параметри монітора, процесора і принтера;
      - друкарську систему виміру та систему вимірювань, яка використовується у текстовому редакторі;
      - стандарти коректурних знаків;
      - математичні та хімічні знаки;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю;
      - правила захисту інформації.

1.4. Оператор комп'ютерної верстки III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор комп'ютерної верстки III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор комп'ютерної верстки III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор комп'ютерної верстки III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Набирає в текстовому редакторі спеціального виду текст, який містить терміни: фізичні, математичні, хімічні, астрономічні тощо; одиниці величин, їх українські та міжнародні позначення і найменування; формули, алфавіти, знакові системи та інші текстові елементи.

2.2. Здійснює введення тексту, вставки, вносить виправлення помилок.

2.3. Працює із файлами, вводить параметри набору згідно з макетом полоси, здійснює розрахунки для верстки.

2.4. Виконує правку тексту (виділяє текст, знищує, пересуває, копіює текст, здійснює контекстний пошук та заміну).

2.5. Записує файли на електронні носії.

2.6. Роздруковує набраний текст на принтері.

2.7. Працює в комп'ютерній мережі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор комп'ютерної верстки III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор комп'ютерної верстки III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор комп'ютерної верстки III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор комп'ютерної верстки III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор комп'ютерної верстки III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор комп'ютерної верстки III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор комп'ютерної верстки III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор комп'ютерної верстки III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Набирання та правлення: журнали та газети, навчально-методична література, підручники для середньої школи та професійно-технічних училищ; книжково-журнальна та афішно-плакатна продукція; література науково-популярна та соціально-економічна; література художня (проза, вірші, драматичні твори і дитяча література).