Інструкція для посади "Оператор комп'ютерної верстки I категоріі", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор комп'ютерної верстки I категоріі" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за професією оператора комп'ютерної верстки II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми складного шрифтового оформлення тексту;
      - технічні правила набирання і верстки книжково-журнальної та газетної продукції;
      - поліграфічні правила оформлення текстів з використанням текстового редактора і прикладних програм верстки;
      - роботу в сучасних операційних системах;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю;
      - правила захисту інформації.

1.4. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту, який містить спеціальну термінологію, багаторядкові математичні, хімічні формули, здійснює набирання таблиць.

2.2. Оперує з файлами.

2.3. Виконує правку тексту.

2.4. Створює макет для верстки.

2.5. Виконує верстку тексту, підготовленого з використанням текстового редактора та інших прикладних програм верстки, графічний дизайн.

2.6. Сканує та опрацьовує ілюстративний матеріал, виконує художній дизайн.

2.7. Записує файли на магнітний носій.

2.8. Роздруковує текст.

2.9. Працює в сучасних операційних системах.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор комп'ютерної верстки I категоріі несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Набирання, правлення, верстка.

5.2. Література науково-технічна, складні каталоги, навчальні посібники іноземними мовами, іноземні словники.

5.3. Підручники для середніх та вищих навчальних закладів із фізики, хімії, математики та інших точних наук.

5.4. Технічні та енциклопедичні довідники.

5.5. Роботи з графічного дизайну, сканування, комп'ютерного ретушування ілюстративного матеріалу.