Інструкція для посади "Оператор комп'ютерної верстки I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор комп'ютерної верстки I категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за професією оператора комп'ютерної верстки II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми складного шрифтового оформлення тексту;
      - технічні правила набирання і верстки книжково-журнальної та газетної продукції;
      - поліграфічні правила оформлення текстів з використанням текстового редактора і прикладних програм верстки;
      - роботу в сучасних операційних системах;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю;
      - правила захисту інформації.

1.4. Оператор комп'ютерної верстки I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор комп'ютерної верстки I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор комп'ютерної верстки I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор комп'ютерної верстки I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту, який містить спеціальну термінологію, багаторядкові математичні, хімічні формули, здійснює набирання таблиць.

2.2. Оперує з файлами.

2.3. Виконує правку тексту.

2.4. Створює макет для верстки.

2.5. Виконує верстку тексту, підготовленого з використанням текстового редактора та інших прикладних програм верстки, графічний дизайн.

2.6. Сканує та опрацьовує ілюстративний матеріал, виконує художній дизайн.

2.7. Записує файли на магнітний носій.

2.8. Роздруковує текст.

2.9. Працює в сучасних операційних системах.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор комп'ютерної верстки I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор комп'ютерної верстки I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор комп'ютерної верстки I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор комп'ютерної верстки I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор комп'ютерної верстки I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор комп'ютерної верстки I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор комп'ютерної верстки I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор комп'ютерної верстки I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Набирання, правлення, верстка наступної літератури: науково-технічна, складні каталоги, навчальні посібники іноземними мовами, іноземні словники; підручники для середніх та вищих навчальних закладів із фізики, хімії, математики та інших точних наук; технічні та енциклопедичні довідники.

5.2. Роботи з графічного дизайну, сканування, комп'ютерного ретушування ілюстративного матеріалу.