Інструкція для посади "Складальник форм 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник форм 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника форм 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес виготовлення форм та стрижнів для великих, складних та відповідальних відливок;
      - вимоги до модельно-опокового оснащення;
      - механічні властивості металів, склад формувальних сумішей;
      - розміщення та переріз ливників, додатків та випорів;
      - розміри припусків на оброблення відливок;
      - необхідну температуру металу під час заливання форм;
      - вимірювальні прилади, які застосовує під час складання форм.

1.4. Складальник форм 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник форм 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник форм 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник форм 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає великі, складні та відповідальні форми з великою кількістю стрижнів, які установлює на знаки, жеребейки, встик в декілька ярусів з кріпленням двох-трьох стрижнів у верхній напівформі дротом та болтами.

2.2. Перевіряє форми і стрижні за шаблонами і вимірювальними приладами.

2.3. Влаштовує вивід газу з форми та стрижнів.

2.4. Заправляє пошкоджені місця в формі та в стрижнях.

2.5. Нарощує ливникові та випорні чаші та додатки.

2.6. Виконує роботи з оброблення форм та установлення стрижнів під час складання особливо складних великих форм для багатотільних та тонкостінних відливок спільно зі складальником форм вищої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник форм 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник форм 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник форм 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник форм 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник форм 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник форм 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник форм 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник форм 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник форм 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник форм 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник форм 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник форм 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник форм 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник форм 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник форм 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник форм 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Складання форм: Виливниці для зливків з масою до 10 т.

5.2. Вогнетриви електроплавлені.

5.3. ставки поршневі та головки поршня дизеля тепловозу.

5.4. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 1500 до 3500 мм.

5.5. Колеса з гладким ободом дво- та трьохдискові з діаметром понад 1000 до 2500 мм.

5.6. Корпуси водяних насосів автомобілів.

5.7. Корпуси клапанних коробок циліндрів компресорів.

5.8. Кронштейни ресор автомобілів.

5.9. Маховики та шківи діаметром понад 1500 до 2500 мм.

5.10. Плити перевірочні, які потребують кріплення двох - трьох стрижнів болтами в верхній напівформі та ретельного вивірення стрижнів та вентиляції.

5.11. Стакани буферні.

5.12. Станини кувальних машин, дизелів, прокатних станів, верстатів та пресів з масою до 20 т.

5.13. Труби каналізаційні.

5.14. Щелепи буксові.

5.15. Шестірні та колеса зубчасті з литим зубом діаметром до 1300 мм.

5.16. Шківи компресорів автомобілів.

5.17. Шківи східчасті зі спицями з діаметром до 2000 мм.