Інструкція для посади "Складальник форм 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник форм 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника форм 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи ливарної технології та процес складання форм;
      - вимоги до холодильників та жеребейок;
      - способи виготовлення стрижнів та форм;
      - склад та ливарні властивості металів;
      - властивості формувальних сумішей;
      - розміри припусків на усадку;
      - режими сушіння та підсушування форм;
      - вплив виштовхувальної властивості рідкого металу на стрижні під час заливання форм;
      - розташування ливників, додатків, випорів та газовідводів.

1.4. Складальник форм 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник форм 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник форм 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник форм 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає форми складних та тонкостінних відливок середніх розмірів з внутрішніми порожнинами та великі прості форми.

2.2. Складає форми в парних та багаторознімних опоках з установленням холодильників, стрижнів та кріпить їх жеребейками, дротом та болтами.

2.3. Перевіряє та визначає якість набивання, оброблення та просушування форм та стрижнів.

2.4. Кріпить та підготовляє форми під заливання, розкріплює перед вибиванням.

2.5. Виконує роботи з установлення стрижнів, оброблення та кріплення великих складних відповідальних форм спільно зі складальником форм вищої кваліфікації.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник форм 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник форм 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник форм 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник форм 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник форм 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник форм 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник форм 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник форм 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник форм 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник форм 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник форм 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник форм 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник форм 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник форм 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник форм 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник форм 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Складання форм: Деталі автозчепу рухомого складу.

5.2. Картери нижні редукторів.

5.3. Колеса з гладким ободом однодискові з діаметром понад 600 мм до 1500 мм.

5.4. Колеса з гладким ободом дводискові з діаметром до 1000 мм.

5.5. Колодки гальмові локомотивів та вагонів.

5.6. Корпуси ділильні механізмів шліцешліфувальних верстатів з установленням стрижнів, складним кріпленням та виводом газів.

5.7. Корпуси передніх та задніх ніжок токарних та револьверних верстатів з великим центровим стрижнем, який потребує точного установлення, або з болваном, який потребує обережності під час накривання форм.

5.8. Корпуси роликових букс.

5.9. Кронштейни приводів швидкостемірів.

5.10. Кришки підшипників з каналами для кільцевого змащування з діаметром понад 500 мм.

5.11. Маховики та шківи з діаметром понад 600 до 1500 мм.

5.12. Пластини стрем'янок задніх мостів автомобілів.

5.13. Плити розмічальні довжиною понад 1500 до 3000 мм.

5.14. Поршні.

5.15. Радіатори опалювальні.

5.16. Трійники.

5.17. Циліндри компресорів.