Інструкція для посади "Начальник прокатно-ремонтного цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник прокатно-ремонтного цеху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються діяльності цеху;
      - організацію ремонтної служби;
      - положення про ремонт устаткування;
      - технологію ремонтних робіт;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані обслуговуваного устаткування;
      - технічні умови, норми, стандарти та інструкції з ремонту, монтажу і випробування устаткування;
      - основи економіки, організацію виробництва, праці та управління;
      - основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник прокатно-ремонтного цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник прокатно-ремонтного цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник прокатно-ремонтного цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник прокатно-ремонтного цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху з ремонту і технічного обслуговування устаткування.

2.2. Бере участь у розробленні завдань з виробничої діяльності цеху, організовує їх виконання в установлені терміни.

2.3. Забезпечує ритмічну роботу цеху, високу якість ремонтних робіт, ефективне використання наявних фондів.

2.4. Здійснює контроль за правильною експлуатацією і безперебійною роботою устаткування.

2.5. Контролює виконання графіка ремонту експлуатаційного устаткування.

2.6. Організовує своєчасну комплектацію справним устаткуванням виробничих об'єктів, здійснює пусконалагоджувальні роботи.

2.7. Контролює правильність консервацій і зберігання невстановленого устаткування і запчастин.

2.8. Бере участь у відбракуванні та підготовці актів на списання устаткування, яке прийшло у непридатність.

2.9. Забезпечує своєчасне розслідування і ліквідацію аварій з устаткуванням, бере участь у розробленні заходів щодо їх запобігання.

2.10. Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, матеріалами, спеціальною технікою і забезпечує їх раціональне використання.

2.11. Організовує розроблення і виконання заходів щодо економії матеріально-технічних ресурсів, упровадження нової техніки, механізації трудомістких процесів.

2.12. Координує роботу майстрів.

2.13. Аналізує підсумки виробничо-господарської діяльності цеху.

2.14. Забезпечує збирання, зберігання та здавання вторинних ресурсів.

2.15. Здійснює проведення паспортизації устаткування, закріпленого за цехом.

2.16. Забезпечує ведення в цеху обліково-звітної і технічної документації.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник прокатно-ремонтного цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник прокатно-ремонтного цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник прокатно-ремонтного цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник прокатно-ремонтного цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник прокатно-ремонтного цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник прокатно-ремонтного цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник прокатно-ремонтного цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник прокатно-ремонтного цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.