Інструкція для посади "Укладач кінопрограм", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Укладач кінопрограм" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Одержання професії на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила і порядок приймання і видавання фільмокопій;
      - організацію транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
      - форми документів на приймання-видавання фільмокопій, правила їх оформлення.

1.4. Укладач кінопрограм призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Укладач кінопрограм підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Укладач кінопрограм керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Укладач кінопрограм під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде роботу з підбирання, зберігання, розміщування, систематизації та обліку фільмокопій на фільмобазі.

2.2. Видає фільмокопії відповідно до установленого порядку працівникам кіновидовищних підприємств; веде облік їх видавання-повернення.

2.3. Робить відповідні записи в первинних документах (паспортах, вимогах, накладних тощо).

2.4. Перевіряє цілісність тари.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Укладач кінопрограм має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Укладач кінопрограм має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Укладач кінопрограм має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Укладач кінопрограм має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Укладач кінопрограм має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Укладач кінопрограм має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Укладач кінопрограм має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Укладач кінопрограм має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Укладач кінопрограм має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Укладач кінопрограм несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Укладач кінопрограм несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Укладач кінопрограм несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Укладач кінопрограм несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Укладач кінопрограм несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Укладач кінопрограм несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Укладач кінопрограм несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.