Інструкція для посади "Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію оброблення листового тютюну;
      - ботанічні сорти, типи і підтипи, товарні сорти і підсорти;
      - правила підбирання повагонних партій за ботанічними і товарними сортами відповідно до нарядів на відвантаження;
      - інструкції, таблиці з переводу на розрахункову вологість тютюну;
      - правила зважування пак, пачок і укладання їх у повагонні партії;
      - правила виконання робіт.

1.4. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Підбирає партії тютюну для тютюнових фабрик.

2.2. Відбирає відсортований ферментований тютюн за ботанічними та товарними сортами.

2.3. Підносить (підвозить) паки чи пачки до ватів, зважує, записує дані ботанічного сорту, типу, товарного сорту та фізичної маси.

2.4. Переводить (за таблицями) фізичну масу паки, пачки на розрахункову вологість, встановлює фактичну і розрахункову масу тютюну.

2.5. Наносить усі ці показники на етикетки, наклеює їх на паки, пачки, вкладає другий екземпляр етикетки.

2.6. Відносить (відвозить) і укладає паки чи пачки тютюну в повагонні партії відповідно до наряду на відвантаження.

2.7. Забезпечує правильність маркування пак, пачок тютюну, складання повагонних партій, установлення фактичної і розрахункової маси тютюну.

2.8. Оформляє необхідну документацію.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Укладач вагонних партій тютюну 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.