Інструкція для посади "Електромонтер контактної мережі 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер контактної мережі 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромонтера контактної мережі 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розбивки опор контактної мережі та методи їх установлення у котловани;
      - конструкції та розміри фундаментів опор;
      - схеми живлення та секціонування контактної мережі у межах дистанції електропостачання електрифікованої залізниці;
      - схему живлення контактної мережі трамвайних та тролейбусних ліній;
      - допуски та норми, монтажні таблиці, що застосовуються під час експлуатації та ремонту контактної мережі;
      - роботу тягових підстанцій та електрорухомого складу, що відносяться до пристроїв контактної мережі.

1.4. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює монтаж і демонтаж обладнання контактної мережі трамвайних та тролейбусних ліній з розбивкою згідно з кресленнями та ескізами кривих дільниць та вузлів.

2.2. Здійснює регулювання контактної мережі та технічний нагляд за усіма роботами контактної мережі на вузлових та сортувальних станціях, за роботами на високовольтних лініях, що підвішені на опорах контактної мережі.

2.3. Виконує монтаж та демонтаж усіх видів розвідних пристроїв на мостах.

2.4. Здійснює монтаж керованих секційних роз'єднувачів на вузлових станціях та парках стикування різних систем струму та напруги.

2.5. Виявляє та усуває пошкодження секційних роз'єднувачів та вимикачів з дистанційним керуванням.

2.6. Знімає та готує ескізи та креслення.

2.7. Керує роботами з поточного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання контактної мережі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер контактної мережі 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Заземлення групове - ревізія і ремонт.

5.2. Поперечки ізольовані гнучкі - перевірка справності ізоляторів без зняття напруги з контактної мережі.

5.3. Проводи контактні - монтаж вставок без зняття напруги з контактної мережі.

5.4. Рейка - консоль - вимірювання перехідного опору витоку струму, зняття потенціальних діаграм.

5.5. Сполучення ізолюючі - перевірка стану.

5.6. Станції стикування електричної тяги змінного та постійного струму, пункти групування - ревізія та ремонт обладнання в пристроях контактної мережі, що перемикаються.

5.7. Укладання повітряної стрілки на щойно електрифікованих коліях.